fbNăm mới và giáng sinh - thay đổi lịch giao dịch. | IFCM Việt Nam
IFC Markets Online CFD Broker

Năm mới và giáng sinh - thay đổi lịch giao dịch.

20/12/2021
Christmas and New Year
Christmas and New Year
Khách hàng thân mến,

Liên quan đến ngày nghỉ giáng sinh và năm mới, lịch giao dịch sẽ thay đổi vào ngày 24, 27, 28 và 31 tháng 12 năm 2021 đối với các dụng cụ (CET):

Dụng cụ24.12.202127.12.202128.12.202131.12.2021
CFD cổ phiếu và index #L-…, #R-…, #CA-… ; GB100 Đóng lúc 07:00ĐóngĐóngĐóng lúc 07:00
CFD cổ phiếu và index #H-… ; HK50 Đóng lúc 05:00ĐóngĐóngĐóng lúc 05:00
CFD cổ phiếu và index #A-… ; AU200 Đóng lúc 02:00Theo lịchTheo lịchĐóng lúc 02:00

Đổi với các ngoại tệ khác có thể thay đổi lịch giao dịch

24 tháng 12 năm 2021 – giao dịch đóng cửa (và văn phòng) lúc 07:00 CET.

31 декабря 2021 – đóng giao dịch (và office) lúc 07:00 CET.