تبدیل فرانک به یوان | 1 فرانک به یوان | قیمت فرانک | نرخ فرانک به یوان | IFCM ایران
IFC Markets کارگزار CFD آنلاین

مبدل ارز: 1 فرانک به یوان

نرخ فرانک به یوان

CUR
CHF
CNH
--CHF = - CNH
1 CHF = ------ CNH
1 CNH = ------ CHF

نرخ های FX زمان واقعی (زنده) - بطور مداوم مستقیماً از بازار بین بانکی به روز رسانی می شوند

از تبدیل ارز
پول به دست آورید!

آکادمی معاملۀ IFCM

همین امروز ملحق شوید و مهارت های تان در بازار فارکس را تقویت کنید

یک گواهینامه دریافت کنید!

شروع کنید

جفت رمزارزهای برتر

Swipe table
Close support
Call to instagram Call to Telegram Call to WhatsApp Call Back