fbتبدیل کرون دانمارک به لیره ترکیه | 1 کرون دانمارک به لیره ترکیه | قیمت کرون دانمارک | نرخ کرون دانمارک به لیره ترکیه | IFCM ایران
IFC Markets کارگزار CFD آنلاین

مبدل ارز: 1 کرون دانمارک به لیره ترکیه

نرخ کرون دانمارک به لیره ترکیه

CUR
DKK
TRY
--DKK = - TRY
1 DKK = ------ TRY
1 TRY = ------ DKK

نرخ های FX زمان واقعی (زنده) - بطور مداوم مستقیماً از بازار بین بانکی به روز رسانی می شوند

جفت رمزارزهای برتر

Swipe table