fbتبدیل پزو فیلیپین به دلار کانادا | 1 پزو فیلیپین به دلار کانادا | قیمت پزو فیلیپین | نرخ پزو فیلیپین به دلار کانادا | IFCM ایران
IFC Markets کارگزار CFD آنلاین

مبدل ارز: 1 پزو فیلیپین به دلار کانادا

نرخ پزو فیلیپین به دلار کانادا

CUR
PHP
CAD
--PHP = - CAD
1 PHP = ------ CAD
1 CAD = ------ PHP

نرخ های FX زمان واقعی (زنده) - بطور مداوم مستقیماً از بازار بین بانکی به روز رسانی می شوند

جفت رمزارزهای برتر

Swipe table