تبدیل روبل روسیه به دلار سنگاپور | 1 روبل روسیه به دلار سنگاپور | قیمت روبل روسیه | نرخ روبل روسیه به دلار سنگاپور | IFCM ایران
IFC Markets کارگزار CFD آنلاین

مبدل ارز: 1 روبل روسیه به دلار سنگاپور

نرخ روبل روسیه به دلار سنگاپور

CUR
RUB
SGD
--RUB = - SGD
1 RUB = ------ SGD
1 SGD = ------ RUB

نرخ های FX زمان واقعی (زنده) - بطور مداوم مستقیماً از بازار بین بانکی به روز رسانی می شوند

از تبدیل ارز
پول به دست آورید!

آکادمی معاملۀ IFCM

همین امروز ملحق شوید و مهارت های تان در بازار فارکس را تقویت کنید

یک گواهینامه دریافت کنید!

شروع کنید

جفت رمزارزهای برتر

Swipe table
Close support
Call to instagram Call to Telegram Call to WhatsApp Call Back