PCI روی معاملات آتی کشاورزی: قراردادهای آتی گندم و گاو پرواری | IFCM ایران
IFC Markets کارگزار CFD آنلاین

PCI روی معاملات آتی کشاورزی: قراردادهای آتی گندم و گاو پرواری

امروز قصد داریم توجه شما را به یک ابزار ترکیبی دیگر جلب کنیم که در ترمینال تجاری NetTradeX بکار گرفته می شود. اینبار از ابزارهای تجاری بخش "کالاها" (Commodities) استفاده می کنیم. از دو ابزار آتی کشاورزی، یکی گندم و دیگری گاو پرواری (Feeder Cattle) است که ابزاری تحت عنوان Wheat/F-cattle را ایجاد می کند. این به آن معنی است که گندم به عنوان دارائی اصلی و گاو پرواری به عنوان دارائی مظنه خواهد بود. ما به مطالعۀ گرایشات پایه در نوسانات عرضه و تقاضای هر دو محصول خواهیم پرداخت.

گندم (Wheat)

طبق پیش بینی سازمان خواربار و کشاورزی -فائو- (FAO)، مصرف غله در جهان برای فصل 2013/14 در مقایسه با فصل 2012/13 4% معادل 92 میلیون تن افزایش خواهد داشت و به 2415 میلیون تن خواهد رسید. همانطوریکه انتظار می رفت، رشد اصلی به دلیل محصولات علوفه بوده است. مصرف اش 8% معادل 52 میلیون تن افزایش خواهد داشت و به 708 میلیون تن خواهد رسید. مصرف خوراکی غلات به 1094 میلیون تن خواهد رسید. این فقط 1.7% بیشتر از فصل قبل است. بخش اصلی این رشدِ بسیار کم به دلیل برنج خواهد بود. بویژه، مصرف خوراکی گندم تغییری نخواهد داشت.منبع: آمار سازمان خواربار و کشاورزی (FAO)

همانطوریکه در تصویر ارائه داده شده مشاهده می شود، تولید جهانی گندم بطور با ثباتی افزایش داشته است که به دلیل رشد تولید و مهندسی کشاورزی همزمان بوده است. از ابتدای دهۀ 60 میلادی تاکنون 3.5 برابر افزایش داشته است. تعداد زمین های کشاورزی تحت این فرهنگ در 1981 به حداکثرشان رسیدند و از آن به بعد به تدریج کاهش پیدا کردند. رشد تولید گندم طی پنج سال اخیر در سطح 700 میلیون تن راکد باقی مانده است که اندکی کمتر از یک سوم تولید غله در جهان است. از دیدگاه ما این به دلیل تثبیت مصرف گندم در کشورهای توسعه یافته است که میزان اش تقریباً به 80 کیلوگرم برای هر نفر طی سال بالغ می شود.

طبق پیش بینی های فائو (FAO) حجم تجارت محصول جهانی در فصل 2013/14 در مقایسه با فصل قبلی 2012/13 افزایشی 4درصدی معادل 12 میلیون تن خواهد داشت و به321.4 میلیون تن خواهد رسید. این به دلیل افزایش صادرات از اتحادیۀ اروپا و کانادا است. رشد تجارت جهانی گندم با 2.5% کاهش به 143.5 میلیون تن خواهد رسید. همانطوریکه انتظار می رفت، حجم تجارت دانۀ علوفه 5.5% معادل 139.5 میلیون تن افزایش خواهد داشت. این یک رکورد کاملاً جدید در تاریخ است.

گمان می کنیم که افزایش سهم دانۀ علوفه در تولید کلی اش موجب افزایش تولید گاو پرواری (F-cattle) خواهد شد.

رشد حجم پولی صادرات جهانی گندم بطور قابل ملاحظه ای از شاخصه های فیزیکی پیشی می گیرد. این به دلیل افزایش قیمت ها است.وزارت کشاورزی ایالات متحده در تخمین کشاورزی اش تا سال 2023 انتظار دارد که حجم تجارت جهانی گندم با 19% معادل 28 میلیون تن افزایش به 177.5 میلیون برای دورۀ زمانی از 2014/15 تا 2023/24 برسد. اصلی ترین مصرف کنندگان عبارتند از کشورهای در حال توسعۀ آفریقایی و آسیای جنوب شرقی، خاور نزدیک، هندوستان و پاکستان. عرضه کنندگان اصلی گندم (60%) به بازار جهانی عبارتند از ایالات متحده، کانادا، استرالیا، اتحادیۀ اروپا و آرژانتین. لازم به ذکر است که وزارت کشاورزی ایالات متحده انتظار ندارد که در 10 سال آینده کاهش چشمگیری در قیمت گندم در جهان رخ دهد.

سازمان توسعه و همکاری (OECD) و سازمان خواربار و کشاورزی (FAO) تخمین کشاورزی مشترک شان برای 2013 تا 2022 را ارائه داده اند. انتظار می رود که تولید جهانی گندم تا سال 2022 با 12.5% افزایش به 784.5 میلیون تن برسد. حجم تجارت جهانی نیز 11.4% افزایش پیدا خواهد کرد. طبق تخمین مشترک سازمان OECD و FAO قیمت گندم در سال 2022 ، 9% کمتر از سال 2013 خواهد بود.

در اینجا مایلیم توجه شما را به این حقیقت جلب کنیم که در هنگام استفاده از PCI نیازی نیست بطور دقیق قیمت های دارائی های انتخاب شده را در آینده پیش بینی کنید. فقط کافیست که گرایشات نوسان ها دو دارائی نسبت به هم را تعیین نمایید. حرکت کلی بازار اهمیت چندانی ندارد. ما بر اساس بررسی های بلند مدت مان روی گندم به این نتیجه رسیده ایم که گندم در آینده با ثبات تقاضا مواجه خواهد بود. انتظاری برای افزایش قابل توجه در تولید جهانی گندم وجود ندارد. در مورد گرایشات مهم امسال لازم می دانیم خاطر نشان سازیم که به دلیل زمستان بسیار سرد در ایالات متحده، انتظار می رود که برداشت گندم در گونه های جداگانه 30% کاهش داشته باشد. این می تواند باعث افزایش قابل توجه در قیمت شود.

گاو پرواری - F-cattle

امسال می تواند بیشتر از 67 میلیون تن گاو پرواری (Feeder Cattle) در جهان تولید شود. نرخ های رشد تولید جهانی گاو پرواری نسبت به گندم بازدهی های قابل توجهی دارند. از ابتدای دهۀ 60 میلادی تاکنون فقط 2.5 برابر افزایش داشته است. گمان می کنیم که این موضوع به دلیل ایالات متحده باشد که در آنجا رشد از 1961 تا 2013 بیش از 50% بوده است. بسیاری ضمن تغییر حوزه شان، آغاز به افزایش محصولات برای تولید سوخت بیولوژیکی کردند. در نتیجه تعداد دام زنده در ایالات متحده در ابتدای سال گذشتۀ میلادی به 89.3 میلیون راس رسید که کمترین تعداد از 1952 تاکنون می باشد.کانادا، استرالیا، برزیل، مکزیک و آرژانتین اصلی ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان گاو پرواری (F-cattle) هستند. چین، ژاپن، کرۀ جنوبی و کشورهای در حال توسعه نیز اصلی ترین مصرف کنندگان و واردکنندگان محسوب می شود. لازم به ذکر است که ایالات متحده، ژاپن و چین اخیراً محدودیت ها برای واردات گاو پرواری را کاهش داده اند. این ممکن است سودآوری تولیدکنندگان کشاورزی از اتحادیۀ اروپا و استرالیا را افزایش دهد. ایالات متحده یکی از بزرگترین تولیدکنندگان گاو پرواری در جهان است. اما علی رغم این موضوع این کشور در حال حاضر برای مدت طولانی ای است که یک واردکنندۀ خالص است.همانطوریکه در تصویر مشاهده می شود، حجم صادارت فیزیکی جهانی پایین تر از حجم صادرات پولی است. دلیل اش همانند گندم به رشد قیمت مربوط می شود. صادرات پولی گندم از ابتدای دهۀ 60 میلادی تاکنون 18.5 برابر افزایش داشته است در حالیکه این افزایش در مورد صادرات گاو پرواری (F-cattle) فقط به 15 برابر می رسد. صادرات فیزیکی گندم 3.9 برابر افزایش داشته است در حالیکه صادرات گاو پرواری فقط 50% افزایش داشته است. اعتقاد ما این است که افزایش قیمت گاو پرواری طی سال های اخیر بسیار بالا بوده است و بعید نیست که یک اصلاح قیمت به شکل ریزشی رخ دهد. طبق تخمین مشترک سازمان OECD و سازمان FAO ، حجم صادرات جهانی و تولید گاو پرواری تا سال 2022 افزایشی 14درصدی پیدا خواهد کرد. این بیشتر از شاخص های مرتبط برای گندم است.همینک به مقایسۀ مصرف گندم با مصرف گوشت گاو می پردازیم. کشورهای آمریکای شمالی را به عنوان مثالی از کشورهای پیشرفته انتخاب می کنیم. مصرف گندم در سال 1995 به بالاترین سطح رسید یعنی 95 کیلوگرم در سال. از آن به بعد 14% کاهش پیدا کرد. اختلاف بین مصرف گندم در آمریکای شمالی با سرتاسر جهان همینک 23.6% است چراکه استفادۀ گوشت گاو در آمریکایی شمالی تقریباً چهار برابر بیشتر از میانگین جهانی است. گمان می کنیم که به دلیل تقاضا در کشورهای در حال توسعه، مصرف گوشت گاو افزایش پیدا کند اما همینک قیمت بالایش مانع از آن شده است. بعلاوه، وضعیت در آمریکای شمالی نیز چندان تعریفی ندارد. طبق پیش بینی ها، مصرف سالیانۀ گوشت گاو در سال 2014 به دلیل افزایش قیمت اش به ازای هر نفر به همان سطح دهۀ 70 میلادی کاهش پیدا کرده است. بعید نمی دانیم که این موضوع موجب خشم مردم ایالات متحده شده و متعاقباً باعث کاهش قیمت گوشت گاو شود. فروش رستوران های زنجیره ای "مک دونالدز" (McDonalds) در ایالات متحده در دسامبر 2013 در مقایسه با دسامبر 2012 ، 1.4% کاهش پیدا کرد که برای اولین بار از زمان بحران 2008 تاکنون است.

به دلیل افزایش استفاده از گندم به عنوان غذا برای احشام و ماکیان، ممکن است قیمت اش افزایش پیدا کند. هر گاو در دورۀ پرورشی اش روزانه 4 تا 6 کیلوگرم غله مصرف می کند. ضمناً باید به این نکته هم توجه شود که از آنجائیکه قیمت ذرت حدود یک سوم قیمت گندم است، در نتیجه بیش از 60% از دانۀ خوراکی در جهان را ذرت تشکیل می دهد و از آن برای پرواربندی گاو پرواری استفاده می شود و همینطور سهم خوراک دام برابر است با 20 تا 45% از کل رژیم تغذیه ای گاو پرواری. سهم گندم در غذای گاو شیرده و گوسالۀ پرواری در دورۀ پرواری بسیار قابل توجه است و به 30% می رسد. در روسیه و دیگر کشورها که ذرت کشت نمی شود، سهم گندم در تغذیۀ گاو پرواری به 40% می رسد.

قیمت گاو پرواری افزایش چشمگیری پیدا کرده در حالیکه قیمت گندم کاهش داشته است. به اعتقاد ما، این موضوع می تواند کشاورزان را تشویق کند تا گندم بیشتر و بیشتری برای تغذیۀ گاو پرواری برداشت کنند. اگر قیمت غله شروع به افزایش کند، قیمت گاو پرواری کاهش پیدا می کند.نمودار هفتگی برای گندم (Wheat) را در ترمینال NetTradeX ایجاد خواهیم کرد. فرض کنید که مقدارش به کف کانال رسیده است.

اکنون نمودار هفتگی گاو پرواری را ایجاد می کنیم.فرض کنید که قیمت گاو پرواری به سقف کانال حرکتی در نمودار هفتگی رسیده است.

هم اکنون PCI Wheat / F-cattle را ایجاد می کنیم.این یک ایدۀ عملی برای ایجاد PCI Wheat / F-cattle می باشد. انتظار داریم تا قیمت آتی گاو پرواری (Feeder Cattle) در مقایسه با قیمت آتی گندم آهسته تر افزایش و سریع تر کاهش پیدا کند. تحت این شرایط، ابزار ترکیبی Wheat / F-cattle به حالت صعودی باز خواهد گشت و در یک روند صعودی خواهد بود. به منظور دریافت علائم تجاری با استفاده از نمودار، باید از روش های تحلیل تکنیکی استفاده نمایید.

سوالات و پیشنهادات:analytics@ifcmarkets.com

Close support
Call to instagram Call to Telegram Call to WhatsApp Call Back