EUR/USD تحلیل تکنیکی | EUR/USD معامله: 2024-02-21 | IFCM ایران
IFC Markets کارگزار CFD آنلاین

EUR/USD تحلیل تکنیکی - EUR/USD معامله: 2024-02-21

EUR/USD خلاصۀ تحلیل تکنیکی

Accelerometer arrow
فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی

بالای 1.0840

Buy Stop

پایین 1.0761

Stop Loss

آرا زُهرابیان
کارشناس ارشد تحلیل
مقاله 2462
اندیکاتورسیگنال
RSI خنثی
MACD خرید
Donchian Channel خنثی
MA(200) فروش
Fractals خرید
Parabolic SAR خرید

EUR/USD تحلیل نمودار

EUR/USD تحلیل نمودار

EUR/USD تحلیل تکنیکی

تحلیل تکنیکی نمودار چهارساعتۀ EURUSD نشان می دهد که EURUSD در نمودار چهارساعته (H4) بعد از آنکه در یک هفتۀ قبل به پایین ترین سطح طی سه ماه اخیر رسید اکنون به سمت خط میانگین متحرک MA200 رشد دارد. اگر قیمت به بالای لبۀ فوقانی کانال Donchian در 1.0840 برسد در آن صورت به اعتقاد ما حرکت صعودی ادامه خواهد داشت. می توان از سطح 1.0840 به عنوان نقطۀ ورود به بازار برای قرار دادن یک دستور در حال انتظار برای خرید استفاده کرد. می توان توقف ضرر را پایین 1.0761 قرار داد. توقف ضرر بعد از اجرای دستور در هر روز به سمت اندیکاتور فراکتال تحتانی بعدی به دنبال علائم Parabolic حرکت می کند. به این ترتیب، ما نسبت سود/زیان مورد انتظار را به نقطۀ تراز بین سود و زیان حرکت می دهیم. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور به توقف ضرر برسد در آن صورت توصیه می کنیم که دستور لغو گردد زیرا بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.

تحلیل بنیادی فارکس - EUR/USD

مازاد حساب جاری در منطقۀ یورو در دسامبر بطور غیرمنتظره ای افزایش پیدا کرد. آیا افزایش قیمت EURUSD ادامه خواهد داشت؟

مازاد حساب جاری منطقۀ یورو در دسامبر مجدداً رشد داشت. بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا گزارش داد که مازاد حساب جاری منطقۀ یورو از رقم به شکل نزولی تصحیح شدۀ 22.5 میلیارد یورو در نوامبر به 31.9 میلیارد یورو در دسامبر رسیده است درحالیکه پیش بینی می شد تا رقم 20.3 میلیارد یورو کاهش پیدا کند. مازاد 35 میلیارد یورویی کالاها و 16 میلیارد یورویی خدمات، موجب افزایش مازاد تراز حساب جاری منطقۀ یورو شده است درحالیکه درآمد ثانویه و درآمد اولیه به ترتیب 13 و 5 میلیارد یورو کسری داشتند. افزایش مازاد حساب جاری منطقۀ یورو موجب رشد جفت ارز EURUSD می شود.

آکادمی معاملۀ IFCM - دوران جدید در آموزش فارکس
در دوره آموزشی تان قبول شوید:
  • گواهینامه دریافت کنید
آکادمی معامله

بهترین خدمات و بهترین شرایط معاملاتی برای مشتریان مان

ما آماده ایم که 24 ساعته در هر زمینه ای به شما کمک کنیم.

توجه:
این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.

Close support
Call to instagram Call to Telegram Call to WhatsApp Call Back