گوگل تحلیل تکنیکی | گوگل معامله: 2024-02-16 | IFCM ایران
IFC Markets کارگزار CFD آنلاین

گوگل تحلیل تکنیکی - گوگل معامله: 2024-02-16

Alphabet خلاصۀ تحلیل تکنیکی

Accelerometer arrow
فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی

پایین 141.79

Sell Stop

بالای 14497

Stop Loss

آرا زُهرابیان
کارشناس ارشد تحلیل
مقاله 2462
اندیکاتورسیگنال
RSI خنثی
MACD فروش
Donchian Channel فروش
MA(200) خرید
Fractals فروش
Parabolic SAR فروش

Alphabet تحلیل نمودار

Alphabet تحلیل نمودار

Alphabet تحلیل تکنیکی

تحلیل تکنیکی نمودار چهارساعتۀ قیمت سهام GOOGLE نشان می دهد که S-GOOG# در نمودار چهارساعته بعد از آنکه دو هفتۀ قبل به خط میانگین متحرک MA200 رسید اکنون به سمت خط میانگین متحرک MA200 ریزش دارد. اگر قیمت به پایین لبۀ تحتانی کانال Donchian در 141.79 برسد در آن صورت به اعتقاد ما حرکت نزولی ادامه خواهد یافت. می توان از سطح 141.79 به عنوان نقطۀ ورود به بازار برای قرار دادن یک دستور در حال انتظار برای فروش استفاده کرد. می توان توقف ضرر را بالای 144.97 قرار داد. توقف ضرر بعد از اجرای دستور در هر روز به سمت اندیکاتور فراکتال فوقانی بعدی به دنبال علائم اندیکاتور Parabolic حرکت می کند. به این ترتیب، ما نسبت سود/زیان مورد انتظار را به نقطۀ تراز بین سود و زیان حرکت می دهیم. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 141.79 به توقف ضرر در 144.97 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که دستور لغو گردد زیرا بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.

تحلیل بنیادی سهام ها - Alphabet

سهام گوگل ریزش پیدا کرد زیرا گزارش شد که اتوموبیل بدون سرنشین Waymo تصادف کرده است. آیا کاهش قیمت سهام GOOGLE وارونه خواهد شد؟

سهام Alphabet، شرکت مادر Google، در روز پنجشنبه 2.17% سقوط کرد زیرا گزارش شد که Waymo مجبور شده است برای جمع آوری نرم افزاری که خودروهای بدون راننده را کنترل می کند یک فراخوان بدهد. Waymo این فراخوان داوطلبانه را بعد از آن صادر کرد که یکی از خودروهای بدون رانندۀ Waymo با یک وانت که توسط یک خودروی یدکش حمل می شد تصادف کرد. بعد از این تصادف، رانندۀ خودروی یدک کش نتوانست خودرو را متوقف کند و یکی از دیگر از اتوموبیل های Waymo چند لحظۀ بعد با خودروی یدکش تصادف کرد. در اوایل همین ماه نیز یکی از خودروهای Waymo در سانفرانسیسکو با یک دوچرخه سوار تصادف کرد که البته فرد دوچرخه سوار فقط آسیب جزئی دید. هرچند پروژۀ خودروهای بدون راننده منبع درآمدی مهمی برای شرکت Alphabet محسوب نمی شوند اما در هر صورت فن آوری بکار رفته در این خودروها به عنوان یک پتانسیل برای یک رشد چشمگیر در درآمد شرکت Alphabet در آینده نظر گرفته می شود اگر در این پتانسیل بدبینی ایجاد شود سهام شرکت Alphabet ریزش پیدا می کند.

آکادمی معاملۀ IFCM - دوران جدید در آموزش فارکس
در دوره آموزشی تان قبول شوید:
  • گواهینامه دریافت کنید
آکادمی معامله

بهترین خدمات و بهترین شرایط معاملاتی برای مشتریان مان

ما آماده ایم که 24 ساعته در هر زمینه ای به شما کمک کنیم.

توجه:
این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.

Close support
Call to instagram Call to Telegram Call to WhatsApp Call Back