Zlato vs Nafta

XAUOIL vyjadřuje jednotku zlata ve množství kontraktů na naftu majících absolutně jiné charakteristiky ve srovnání s kovy. Odlišný charakter aktiv zahrnutých do instrumentu a, jako následek, možnost odlišného vlivu jejich cen na jeden ekonomický faktor dávají jedinečnost tomuto instrumentu pro jeho použití v investičních strategiích.

Níže uvedený graf zobrazuje, že instrument ukázal přednostní růst v dobách ekonomické nestability. Podrobnější analyza také umožňuje označit relativní cykličnost jeho chování, což se odráží v abundanci modelů dvojitý vrcho/dvojité dno. Na grafu je vidět jak odpracovává jeden z takových obrazců. Je zajímavé to, že analýza XAUOIL umožnila určit bod otočení ceny tradičního futures kontraktu na naftu v únoru roku 2009. Druhý vrchol modelu dvojitý vrchol právě se shodoval s nižším bodem trhu nafty kolem 33 dolarů za barel.

Chart reflecting XAUOIL recent dynamics