Obchodování se zlatem

Na rozdíl od tradičního obchodování se zlatem s kotací v US dolarech či eurech v tomto souboru jsou zahrnuty unikátní instrumenty ve kterých zlato se kotuje v jiných aktivech:

Unikátní zlaté instrumenty

XAUXAG

Zlato vs. Stříbro
XAUOIL

Zlato vs. Light Sweet Crude Oil
XAUSnP

Zlato vs. S&P 500 akciový index

Se získáváním nových vlastnstí a charakteristik v souvislosti se zvláštnostmi formování hodnoty každého aktiva, tyto absolutně nové produkty značně rozšiřují možnosti obchodování a tvorbu strategií. "Zlaté instrumenty" je skutečný nález pro technické a systémové tradery, jelikož periodicky poskytují spolehlivé signály pro otevření vyrovnaných pozic.

Tyto také mohou být používány jako indikátory sentimentu trhu, při prohloubené analýze tendence trhu zlata, jelikož jejich chování může být jasněji vyjádřeno, než chování tradičních instrumentů, v době nestability, kdy pohyb instrumentů se bude značně lišit od dob rostoucího optimismu. Je zřejmě, že tradiční instrument XAUUSD nedává vždy analytikovi celkový obraz situace o zlatě kvůli podstatným fluktuacím americké měny na základě narůstající monetarní expanze Fedu (Federální rezervní systém). Je třeba používat podrobnější srovnávací analýzu různých aktiv a proto se blíží "zlaté páry".

Kotace každého obchodního instrumentu odráží současnou hodnotu unce zlata, které vystupuje jako podkladové aktivum v odpovídajícím kotačním aktivu (stříbro, nafta a index S&P 500). Jinými slovy, kotace ukazuje množství unce stříbra, kontraktů na naftu či index, které jsou nutné pro jejich výměnu na unci zlata. Nakonec, při zavření pozice, finanční výsledek se vyjadřuje ve množství jednotek kotačního aktiva (např. v několika uncích stříbra či kontraktu na naftu nebo index), současná hodnota kterých se převádí do měny rovnováhy.

Více o Specifikace zlatých instrumentů

Výpočet ztráty/výdělku

Výdělek či ztráta otevřené pozice v amerických dolarech se vypočítává snadným a absolutně průhledným způsobem. Formule zleva odrážejí výpočet výdělku a ztráty pro dlouhou pozici se zlatými instrumenty. Pomocí snadných přetvoření se prokazuje, že finanční výslědek se přesně shoduje se sumou výdělku či ztráty dvou ekvivalentních operací (výpočet zprava) se stejnými aktivami, ale již obchodovatelnými vůči americkému dolaru a prováděnými v opačných směrech.

kde:

P/L - výdělek či ztráta;

V - objem;

Qo - kotace "zlatého nástroje" při otevření pozice;

Qc - kotace "zlatého nástroje" při zavření pozice;

Ao - hodnota podkladové aktivy v amerických dolarech při otevření pozice;

Ac - hodnota podkladové aktivy v amerických dolarech při zavření pozice;

Bo - hodnota kotační aktivy v amerických dolarech přo otevření pozice;

Bc - hodnota kotační aktivy v amerických dolarech při zavření pozice.

Příklad výpočtu finančního výsledku pro operace se "Zlatými nástroji".

Předpokládejmě, že v čase 1 investor najednou otvířá dvě pozice:

  • nákup 10 uncí zlata za cenu 1500 amerických dolarů za unci
  • prodej 750 uncí stříbra za cenu 20 amerických dolarů za unci

Věnujme pozornost tomu, že objem každé pozice vyjádřený v amerických dolarech, je roven 15000 dolarů.

Dále, v čase 2 investor najednou zavří obě pozice ( provádí protisměrné operace):

  • prodej 10 uncí zlata za cenu 1600 amerických dolarů za unci
  • nákup 750 uncí stříbra za cenu 21 amerických dolarů za unci

Finanční výsledek operací:

  • výdělek 1000 amerických dolarů (10*($1600-$1500) = $1000) z transakce se zlatem
  • ztráta 750 amerických dolarů (-750*($21-$20) = -$750) z transakce se stříbrem

V důsledku výdělek investoru je 250 amerických dolarů($1000-$750).

Dejme tomu, že v čase 1 (ceny aktiv jsou vzaty z výše uvedeného příkladu) jiný investor otvírá pozici se "Zlatými nástroji" XAUXAG:

  • nákup 10 uncí zlata za 750 uncí stříbra (10*$1500/$20 = 750), hodnota 1 unce zlata se rovná hodnotě 75 uncí stříbra ($1500/$20)

Dále, v čase 2 investor zavří pozici (provádí protisměrnou operaci) se "Zlatými nástroji" XAUXAG:

  • prodej 10 uncí zlata, ale již s výměnou za 761.9 uncí stříbra (10*$1600/$21 = 761.9), hodnota 1 unce zlata se rovná hodnotě 76.19 uncí stříbra ($1600/$21)

Finanční výsledek operací:

  • výdělek 250 amerických dolarů ((761.9 uncí stříbra– 750 uncí stříbra)*$21 = $250).

Výsledky transakcí dvou investorů se plně shodují prokazující prostotu a průhlednost výpočtů ztráty a výdělku pro operace se "Zlatými nástroji".

S použitím formulí, které jsou uvedeny v popisu "Zlaté instrumenty", získáme stejný výsledek:

V = 10;

Qo = $1500/$20 = 75;

Qc = $1600/$21 = 76.19;

Ao = $1500;

Ac = $1600;

Bo = $20;

Bc = $21.

$250 = 10*(76.19 – 75)*$21 = 10*($1600/$21 – $1500/$20)*21 = 10*($1600 – $1500) – 10*($21 – $20)*$1500/$20 = $250