fbMetoda portfoliového kótování – Nové obchodní strategie | IFCM Čeština

Metoda portfoliového kótování – Nové obchodní strategie

Možnosti metody

Vysoké nároky na současné obchodní technologie a komplikované vzájemné vazby mezi finančními produkty podmiňují nutnost vyhledávání nových přístupů k analýze a obchodování s finančními instrumenty. Nový takový přístup k obchodování byl nabídnut zabývající se vyvinutím obchodních technologií společností NetTradeX s podporou finanční společnosti IFC Markets. Společný produkt získal název "Metoda portfoliového kótování (PQM)".

Jedinečnost

Na rozdíl od mnoha konkurentů, poskytujících možnosti obchodování se "standardní" sadou finančních instrumentů, podařilo se těmto dvěma společnostem udělat krok vpřed a realizovat v obchodním programu nejenom principy portfoliového přístupu pro každého klienta, ale dávat mu možnost vytvořit unikátní personální finanční instrumenty.

Podstata metody PQM

Podstata metody PQM je celkem jednoduchá, ale je zároveň mnohoslibná, neboť má metoda použití v mnoha oblastech. To spočívá v kombinaci finančních instrumentů, sestavování portfolií finančních aktiv zadáváním vlastní váhy pro každé aktivum, zařazení do portfolia nejenom nákupní, ale i prodejní pozice, a co je nejdůležitější, ve vytvoření nové finanční jednotky, která je produktem pro srovnání dvou sad aktiv. Předpokládá se, že všechna aktiva mají hodnotu, která je vyjádřena v US dolarech, proto je snadné porovnat.

Dolar

Еuro

Nafta

atd.

Metoda portfoliového kótování PQM je velmi blízká k pojmu výměnného kurzu, kdy hodnota podkladové měny se vyjadřuje v jednotkách kotované, ale v metodě PQM namísto měn existují dvě kombinace aktiv nebo dvě portfolia. Součet hodnot všech aktiv portfolia vzhledem k váhovým koeficientům dává mu absolutní hodnotu dolaru. Při porovnání hodnot dvou portfolií (podkladového a kótovaného), metoda vypočítá jejich vztah, který je "cena" kompozitního instrumentu a může se interpretovat jako hodnota jednotky podkladového portfolia aktiv, vyjádřená v jednotkách kotovaného portfolia.

Výhody metody

V čem ale výhoda použití metody PQM pro tradery, kteří mají nové možnosti pro uskutečnění svých obchodních nápadů, pro správce s aktivy, kteří se snaží najít optimální parametry rizika pro svoje klienty a výnosnost investičního portfolia, nebo prostě pro osobu, který má zájem o finančním světě.

Účastníci trhu se v závislosti na vlastní analýze snaží uskutečňovat svoje obchodní strategie pomocí nejrůznějších programových instrumentů. V této souvislosti flexibita ve vytvoření kompozitních portfolií umožňuje uskutečnit nejrůznější obchodní nápady.

Flexibita metody

Použití metody PQM pomáhá velmi rychle přenést nápad do obchodně-analytického systému, hodnotit jeho výslednost v retrospektivě a používat širokou sadu nástrojů technické analýzy. Ve skutečnosti se trader vyhne omezení objemu dostupných finančních aktiv a začíná vytvářet vlastní produkt – obchodní nápad, vyjádřený v obchodně-analytické platformě pomocí sestavení kompozitních portfolií, která mají svoje grafické historie a jsou k dispozici pro provedení velké analytické práce.

Cennost tohoto přístupu je především ve flexibitě, která otvírá nové horizonty pro analýzu a obchodování, a v poskytování traderům funkce pro vytvoření finančních produktů. V takových podmínkách pohotovost a vynalézavost tradera jsou na prvním místě a jsou jedným z klíčových faktorů úspěchu.

Průzkumy ukazují, že použití metody PQM může být mimořádně výhodným pro různé investiční strategie. Níže budou uvedeny pouze některé z mnoha příkladů vzhledem k nekonečné množině verzí kompozitních instrumentů.

Portfoliové obchodování

Metoda portfoliového obchodování s kompozitními instrumenty je spojena s pricnipy současné teorie portfolia (např., práce Harry Markowitz). Dotaz sestavení kompozitních portfolií je přímo spojen s pojmy vzájemné souvislosti chování finančních aktiv, diverzifikace a ovládání rizik, vyhledávání optimální struktury portfolia. Metoda PQM umožňuje budovat portfolia aktiv, která nejlépe splňují individuální parametry přijatelného rizika a požadovanou výnosnost investora. Přitom metoda umožňuje zařadit jak dlouhé, tak i krátké pozice do kompozitního instrumentu – vše závisí na tom, zda je aktivum v podkladovém či kótováném portfoliu.

Inovační přístup ke studiu finančních trhů a analýzy jejich dynamiky.

Po vytvoření kompozitního instrumentu grafická historie ukáže retrospektivní efektivitu kompozitního portfolia. Trader může vypracovat cenový graf na absolutní hodnotu kompozitního portfolia, pokud měna je zvolena jako jediný komponent kotačního portfolia. Trader často má zájem o chování portfolia vůči trhu. V tomto případě jako kotační kompozitní portfolio lze zvolit např. akciový index, který bude sloužit jako relativní indikátor efektivity strategie. Pokud strategie zahrnuje krátké prodeje aktiv, je třeba umístit do kotačního kompozitního portfolia, tedy graf se bude plně shodovat s koncepcí metody s odrážením změny hodnoty podkladového portfolia vyjádřena v jednotkách kótováného portfolia.

Spreadové obchodování

Strategie spreadového obchodování je založena na vyhledávání rozdílů v dynamice pohybů cen na instrument stejného typu. Ceny finančních instrumentů mohou součásně reagovat na stejný ekonomický faktor, ale rychlost a citlivost reakce může být různá. Metoda PQM se stává nepostradatelným pomocníkem pro identifikaci takových zákonitostí v hluboké historii. Pro realizaci strategie stačí sestrojit jeden graf, který bude zobrazit relativní změny cen, jejich rychlost a citlivost.

Obchodování kolem průměru

Strategie je založena na vyhledávání dlouhodobé stabilní souvislosti aktiv, která je obtížné přerušit krátkodobým faktorům. V krátkodobém horizontu se poměr samozřejmě odchyluje od dlouhodobé stabilní úrovně, ale pak se vrátí k ní. Metoda PQM je efektivní pro takové obchodování, které poskytuje historické grafy a umožňuje použít signály technické analýzy pro otevření a zavření pozic.

Instrument pro hedgování

Vytvoření kompozitního portfolia může být směrováno nejenom pro vyhledávání možností získávání spekulativního výdělku, ale i pro hedge rizik. Na základě předpokladu o rozvoje ekonomických procesů lze sestavit portfolia mající nutné charakteristiky pro určité makroekonomické, fundamentální faktory. Takto, pokud je možné snížit citlivost portfolia k minimu, pak můžeme hovořit o absenci vlivu tohoto faktoru na hodnotu kompozitního portfolia.

Metoda PQM může být výhodným nejenom pro tradery. Metoda poskytuje značné možnosti analytikům, ekonomistům pro chápání a analýzy vzájemné souvislosti mezi jednotlivými aktivy a jejími kombinacemi.