fbPCI na zemědělské futures kontrakty | IFCM Čeština

PCI na zemědělské futures kontrakty

Dnes se spolu podíváme na ještě jeden personální kompozitní instrument (PCI), vytvořený na obchodním terminálu NetTradeX. Použijme obchodní instrumenty ze sekce "Komodity": zmrazené hovězí maso a pšenice. Vytvořme si PCI dalšího druhu Wheat/F-cattle. To znamená, že v podkladové části bude pšenice, a v kotóvané - zmrazené hovězí maso. Podívejme se na hlavní trendy v dynamice poptávky a nabídky po obou těchto produktech.

Pšenice (Wheat)

Podle údajů Organizace pro výživu a zemědělství (FAO), spotřeba obilovin na světě v období 2013/14 se zvýšila o 4 % či o 92 milionů tun ve srovnání s obdobím 2012/13 a činí 2 415 milionů tun. Hlavní růst, jak se očekává, vznikne díky kukuřičné mouce. Její spotřeba vzroste o 8 % či o 52 milionů tun a bude činit 708 milionů tun. Potravinová spotřeba obilovin bude činit 1 094 milionů tun. To je jenom o 1,7% více než v minulé sezóně. Základní část mírného přirůstu vznikne díky rýži. Potravinová spotřeba obilovin se prakticky nezměnila.Zdroj: data FAO

Jak je vidět z grafu, světová výroba pšenice stabilně vzrůstala díky zvýšení výnosu a moderní agrotechniky. Od počátku šedesátých let se zvýšila o 3,5 krát. Zemědělské prostory pro tuto plodinu byly maximálními v roce 1981 a od té doby postupně klesá. Za posledních pět let růst světové výroby pšenice zůstala na úrovni 700 milionů tun, což činí o něco méně než třetina z celkové produkce obilí na světě. Předpokládáme, že je to díky stabilizaci spotřeby pšenice ve vyvinutých zemích přibližně 80 kg na osobu a rok.

Podle údajů FAO, objem světového obchodu v období 2013/14 vzroste o 4 % či o 12 milionů tun ve srovnání s obdobím 2012/13 a bude činit 321,4 milionů tun. To může vzniknout díky zvýšení vývozu z eurozóny a Kanady. Růst světového obchodu s pšenicí bude menší o 2,6% a bude činit 143,5 milionů tun. Jak se očekává, objem obchodu s kukuřičnou moukou na světě vzroste o 5,5% a bude činit 139,milionů tun. Je to nový absolutní rekord v historii.

Předpokládáme, že zvýšení podílu krmné pšenice v celé výrobě bude přispívat ke zvýšení výroby hovězího masa .

Růst objemů světového exportu pšenice v peněžním vyjádření znatelně předhání ukazatele v reálném vyjádření. To se stává díky růstu cen.Мinisterstvo zemědělství Spojených států (USDA) ve své agrární prognóze do roku 2023 očekává objem světového obchodu pšenice od 2014/15 do 2023/24 o 19% či o 28 milionů tun do 177,5 milionů tun. Základními spotřebiteli budou vyvinuté země Afriky a Jihovýchodní Asie, Blízký východ, Indie a Pákistán. Hlavními dodavateli (60%) pšenice na světovém trhu jsou Spojené státy americké, Kanada, Austrálie, Evropská unie a Argentina. Všimněme si, že během nejbližších 10 let Ministerstvo zemědělství Spojených států neočekává znatelné snížení světových cen na pšenici.

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD spolu s FAO představily své zemědělské prognózy pro 2013-2022 roky. V něm se očekává růst světové výroby pšenice o 12,5% k roku 2022 do 784,5 milionů tun. Objem světového obchodu zvýší o 11,4%. OECD-FAO předpovídá, že v roce 2022 světové ceny na pšenici budou o 9% nižší, než v roce 2013.

Zde bychom chtěli upozornit, že při použití PCI není nutné přesně předvídat ceny kombinovaných aktiv v budoucnu. Stačí jen projevit tendence v dynamice dvou aktiv k sobě návzajem. Obecný pohyb trhu není tak důležitý. Na základě dlouhodobých výzkumů pšenice jsme došli k závěru, že ta bude mít stabilní poptávku v budoucnu. Není očekává značné zvýšení světové výroby. Na základě základních tendencí aktuálního roku chceme brát na vědomí, že kvůli chladné zimě ve Spojených státech se očekává snížení výnosu ozimé pšenice do 30% na jednotlivé druhy. To může způsobit znatelné zvýšení cen.

Hovězí maso (F-cattle)

V tomto roce ve světě může být vyrobeno skoro 67 milionů tun masa ze skotu. Světová výroba hovězího masa je znatelně menší, než růst pšenice. Od začátku šedesátých zvýšil pouze 2,3krát. Považujeme, že se to stalo kvůli USA, kde růst od roku 1961 do 2013 činil skoro 50%. Významná část pastvin byla pod pěstování plodin pro výrobu biopaliv. Výsledkem je, že na začátku minulého roku ve Spojených státech byl 89,3 milionů skotu. To je minimální počet od roku 1952.Základními světovými výrobci a vývozci hovězího masa jsou Kanada, Austrálie, Brazílie, Mexiko a Argentina. Základními spotřebiteli a dovozci jsou Čína, Japonsko, Jižní Korea, vyvinuté země. Všimněme si, že nedávno Spojené státy, Japonsko a Čína snížily omezení na import hovězího masa do své země. To může přispívat ke zvýšení rentability zemědělských výrobců z Eurozóny a Austrálie. Spojené státy jsou jedným z nejpřednějších světových výrobců hovězího masa. Nahledě na to, země se již dávno stala čistým dovozcem.Jak je vidět z grafu, objem světového vývozu v naturálním vyjádření silně zaostává od exportu v peněžním vyjádření. Jak v případě pšenice, to probíhá díky růstu cen. Od začátku šedesátých let minulého století export pšenice v peněžním vyjádření zvýšila 18,5krát, hovězí maso - 15 krát. V naturálním vyjádření export pšenice vzrostl 3,9krát a hovězí maso jenom o 50%. Považujeme, že růst cen na maso v posledních letech byl příliš silným a nevylučujeme korekci dolů. Podle prognóz OECD-FAO do roku 2022 objem světového expotu a výroby hovězího masa bude zvýšit o 14%. To je více, než odpovídající ukazatele pšenice.Srovnejme spotřebu pšenice a hovězího masa. Jako příklad vyvinutých zemí jsme vzali Severní Ameriku. Spotřeba pšenice tam dosáhla maxima v roce 1955 , 95 kilogramů za rok. Od té doby se snížila o 14%. Rozdíl mezi spotřebou pšenice v Severní Americe a v celém světě nyní činí 23,6%. Zatím co hovězí masa v Severní Americe jedí teméř čtyřikrát více než průměrná světová úroveň. Považujeme, že spotřeba hovězího masa bude vzrůstat díky poptávce vyvinutých zemí, ale nyní tomu zabraňuje vysoká cena. Kromě toho, všechno v Severní Americe není tak dobře. Podle prognóz kvůli růstu cen masa ze skotu, její roční spotřeba v roce 2014 může se snížit do úrovně sedmdesátých let minulého století na člověka. Nevylučujeme, že to může způsobit nespokojenost americké populace a jako následek snížení cen hovězího masa. Ve Spojených státech prodeje restaurační sítě McDonalds se v prosinci roku 2013 snížily o 1,4% ve srovnání s prosincem roku 2012, poprvé od kríze v roce 2008.

Cena pšenice může vzrůst díky aktivnějšímu použití jako krmivo pro dobytek a drůbež. Jedna kráva během výkrmu denně potřebuje 4-6 kilogramů zrna. Přitom je třeba mít na paměti, že více než 60% z krmných obilovin ve světě má obilí, jelikož to zhruba o třetinu levnější než pšenice a se používá během výkrmu býků. Kromě toho, podíl kombinovaného krmiva činí od 20% dо 45% z celkové energetické výživnosti skotu.V krmných směsích krav a telat v období stání podíl pšenice je velmi značným a činí do 30%. V Rusku a v jiných zemích, kde kukuřice neroste, podíl pšenice v kombinovaném krmivě (v krmných směsích) pro skot dosáhuje asi 40%.

V poslední době ceny hovězího masa silně vzrostly, a ceny pšenice se snížily. Podle našeho názoru, to může podporovat zemědělce utrácet velkou část sklizňe pšenice na krmení skotu. Tehdy cena zrna začne zvýšit a cena masa se snížit.Sestrojme týdenní graf pšenice (Wheat)na obchodním terminálu NetTradeX. Předpokládejme, že jeho cena je blíže k spodní části kanálu.

Nyní sestrojme týdenní graf zmrazeného hovězího masa.Předpokládejme, že ceny hovězího masa dosáhly horní části obchodního rozsahu na týdenním grafu.

Nyní sestrojme personální kompozitní instrument pšenice/hovězího masaV podstatě, v tom i spočívá myšlenka vytvoření PCI Wheat/F-cattle. Očekáváme, že futures na zmrazené hovězí masi bude pomalu stoupat a rychle klesat ve srovnání s futures na pšenici. S těmito podmínkami kompozitní instrument Wheat/F-cattle se otočí nahoru a se bude nacházet v rostoucím trendu. Pro obchodní signály pro jeho graf je třeba použít metody technické analýzy.

Otázky a návrhy:analytics@ifcmarkets.com