Měnový index GBP - &GBP_Index

Obchodování na Měnový index GBP

Typ:

PCI

Instrument : &GBP_Index

Try Your Trading

0
LEVERAGE 1:100
Margin 1000
Calculation base
Stav: Zavřeno Obchodování
Změna:
Před. uzavření
Otevírací cena
Dnes, max
Dnes, min

Popis GBP proti Měn

Měnový index je určen k analýze a obchodování s britskou librou GBP vůci segmentu měnového trhu Forex. Jako systémový indikátor na trhu se používá portfolio nejlikvidnějších měn: EUR, USD, JPY, AUD, CHF, CAD.

Výhoda

Výhody měnového indexu &GBP_Index spočívají v tom, že (a) reakce indexu na zasádní události v britské ekonomice je maximálně zřejmou a stabilní, (b) citlivost indexu na zasádní události ostatních měnových zón je minimální, což umožňuje zjistit nízkovolatilní pohyb indexu, objektivněji charakterizující stav Velké Británie. Teoretické základy objemů komponentů v indexu naleznete v sekci "Oblast použití".

Start trading with IFC Markets

Created by professionals for professionals
Use these instruments for analysis and trading
Available exclusively in IFC Markets

Struktura

Parametry

Obchodní hodiny

Oblast použití

Struktura

PCI komponenty a jejich objem
Interaktivní tabulka
&GBP_IndexAktivaObjem / 1 PCIÚrokObjem (USD) / 1 PCIJednotka pro měření
Podkladová část1GBP998.987875.5001510.0000GBP
Kotační část1AUD253.74120.6700206.7000AUD
2CAD253.99920.6700206.7000CAD
3CHF178.04720.6700206.7000CHF
4EUR111.86918.8400129.7000EUR
5JPY23324.66320.6700206.7000JPY
6USD43.2004.320043.2000USD

Parametry

Základní obchodní podmínky PCI
Interaktivní tabulka
Objem Vol pro výpočet Swapu a Ceny 1 pipu
1
Velikost 1 pipu
0.00001
Marže v USD pro objem Vol a finanční páku 1:100
14.50 USD
Datum vytvoření
2015-01-21
StandardBeginnerDemo
Fixovaný spread v pipech 393939
Plovoucí spread
v pipech
393939
Distance příkazu v pipech ---
Swap
(Dlouhý/Krátký)
-0.069 / -0.093-0.069 / -0.093-0.069 / -0.093
Dostupné
objemy
>=65.93 0.66 – 100.10 >=0.66
Cena 1 pipu v USA pro objem Vol 000

Obchodní hodiny

Аktivní obchodní hodiny PCI
Den v týdnuServerový časRegionální obchodní hodiny
Pondělí 00:00 — 24:0000:00 — 24:00
Úterý00:00 — 24:0000:00 — 24:00
Středa00:00 — 24:0000:00 — 24:00
Čtvrtek00:00 — 24:0000:00 — 24:00
Pátek00:00 — 22:0000:00 — 22:00

Oblast použití

Jak můžete používat PCI v obchodování?

Podle výzkumů provedených v dubnu roku 2013 bankou pro mezinárodní platby měsíční obrat měny centrálních bank umožňuje vydělit 7 měn vůdců, kterých jsme zařadili do své úvahy:

MěnaPodíl v oběhu, %
USD43.5%
EUR16.7%
JPY11.5%
GBP5.9%
AUD4.3%
CHF2.6%
CAD2.3%

Tabulka 1. Měšíční obrat měny centrálních bank. Duben 2013.


V pravém sloupci v sestupném pořadí jsou uvedeny podíly odpovídajících měn v hrubém měnovém oběhu regulátorů.

Při vytvoření indexu pozorujeme (kotujeme) GBP vůci “portfoliu – etalonu”, skládajícímu se ze 6 likvidních měn: USD + JPY + EUR + AUD + CHF + CAD. Optimizace váh se provádí tak, aby etalon měl minimální čitlivost na události ve Velké Británii. Váhy etalonu jsou zvoleny na základě "principu nevměšování" měnových zón, které vyhovují kotačnímu etalonu.

Vysvětlíme použití tohoto principu. Na základě dat zprávy ohledně oběhu měny v roce 2013 byla založena tabulka priority likvidních měn, kotovaných vůci libře, přičemž pro nepřítomné měny použijme malou hodnotu 0.1%:

Měnová párPodíl v oběhu, %Zbytkový podíl vlivu, %
GBP/USD8.82.3
GBP/JPY0.111.0
GBP/AUD0.111.0
GBP/CHF0.111.0
EUR/GBP1.96.9
GBP/CAD0.111.0

Tabulka 2. Měsíční obrat měnových párů. Duben 2013.


Celkový podíl obratu GBP vůci uvažovanýn likvidním instrumentům činí 11.1%. Pak zbytkový podíl je rozdílem mezi celkovým obratem a podílem měnového páru.

Zbytkový podíl charakterizuje stabilitu měny (GBP) vůci změně ceny kotační části. Opravdu, pro zařazení značné volatility do indexu se vyžaduje účast ostatních „partnerů“ měny (GBP vs X) s jejimi idexálními váhami v objemu měnových operací. Právě proto hodnoty pravého sloupce Tabulky 2 byly použity k určení váh měn zařazených do indexu.

Připomeňme si, že struktura indexu může být uvedena takto:

GBP / ( W1*USD + W2*JPY + W3*AUD + W4*CHF + W5*EUR + W6*CAD )

Vyberme si váhy Wi pro etalon zbytkového podílu sloučení (pravý sloupec Tabulky 2). Takže, zvyšujeme stabilitu etalonu vůci událostem ve Velké Británii. Pak citlivost indexu se určuje přítomností podkladové části - GBP. Výpočet vede k procentnímu sloužení portfolia uvedeného v tabulce Struktura.

Instrument & GBP _Index má vysokou citlivost k zásadním změnám ekonomického vývoje Velké Británie a proto je vhodný pro strategii sledování trendu v době výstupu klíčových zásadních událostí v zemi.

V softwarovém prostředí NetTradeX nákup instrumentu označuje rozdělení kapitálu mezi dlouhou pozici GBP a krátkou pozici etalonu.

& GBP_Index lze používat k srovnávací analýze chování tohoto indexu a populárního měnového páru GBPUSD. Vytvořením např. v terminále NetTradeX procentního grafu na tyto dva instrumenty lze vysledovat (Obr. 1) roční dynamiku cen za rok 2014. Na tomto grafu je vidět, že od poloviny léta 2014 měnový pát začal klesat podstatně rychleji než index. Lze dojít k závěru, např. o vkladu USD to tohoto poklesu.

Рис. 1

Pro střednědobé obchodování při srovnání dynamiky cen indexu a měnového páru (Obr. 2) lze vidět, že např. od začátku července 2014 index GBP se nacházel v bočním koridoru s rostoucím trendem zatím co měnový pár GBPUSD začal jistě klesat, to znamená, že dynamika britské měny se zásadně lišila od dynamiky párů.

Рис. 2

Tento PCI bude vhodným instrumentem pro tyto tradery, kteří se specializují na fundamentální analýzu, berou v úvahu události právě britské ekonomiky a přejí se odfiltrovat vliv dalších měnových zón (např. události v USA a dynamiky USD v uvedeném příkladu).

Limitní objemy (USD) pro podkladové a kotační části = 1000.00 ; 1000.00 .

Pro obchodování s PCI, jenž nabízejí výhradně v IFC Markets, je třeba si otevřít bezplatný účet a stáhnout platformu NetTradeX

Začněte obchodovat s IFC Markets