Měnový index “Europe” - &EUR_Index

Obchodování na Měnový index “Europe”

Typ:

PCI

Instrument : &EUR_Index

Stav: Zavřeno Obchodování
Změna:
Před. uzavření
Otevírací cena
Dnes, max
Dnes, min

Popis Еuro / nejlikvidnější měny

Měnový index je určen pro analýzu a obchodování s podkladovou evropskou měnou EUR proti ostatnímu segmentu měnového trhu Forex. Jako systémový indikátor trhu se používá portfolio nejlikvidnějších měn: EUR, USD, JPY, AUD, CHF, CAD.

Výhoda

  1. Reakce indexu na základní události v eurozóně je maximálně zřejmá a stabilní.
  2. Index tvoří stabilní trendový kanál vhodný pro poziční obchodování.
  3. Citlivost indexu na základní události ostatních měnových zon je minimální. To vám umožní zjistit nízkovolatilní trendový pohyb indexu, který objektivně popisuje stav eurozóny.

Teoretické základy pro vytvoření indexu naleznete níže v části "Oblast použití".

Start trading with IFC Markets

Created by professionals for professionals
Use these instruments for analysis and trading
Available exclusively in IFC Markets

Struktura

Parametry

Obchodní hodiny

Оblast použití

Struktura

PCI komponenty a jejich objem
Interaktivní tabulka
&EUR_IndexAktivaObjem / 1 PCIÚrokObjem (USD) / 1 PCIJednotka pro měření
Podkladová část1EUR778.6039100.0001000.0000EUR
Kotační část1USD43.5004.350043.5000USD
2JPY19811.42718.2000182.0000JPY
3GBP115.20018.8000188.0000GBP
4CHF180.35319.2000192.0000CHF
5AUD221.50919.8000198.0000AUD
6CAD215.17019.6500196.5000CAD

Parametry

Základní obchodní podmínky PCI
Interaktivní tabulka
Objem Vol pro výpočet Swapu a Ceny 1 pipu
1
Velikost 1 pipu
0.00001
Marže v USD pro objem Vol a finanční páku 1:100
10.03 USD
Datum vytvoření
2014-09-29
StandardBeginnerDemo
Fixovaný spread v pipech 343434
Plovoucí spread
v pipech
343434
Distance příkazu v pipech ---
Swap
(Dlouhý/Krátký)
-0.072 / -0.029-0.072 / -0.029-0.072 / -0.029
Dostupné
objemy
>=88.02 0.88 – 128.44 >=0.88
Cena 1 pipu v USA pro objem Vol 000

Obchodní hodiny

Аktivní obchodní hodiny PCI
Den v týdnuServerový časRegionální obchodní hodiny
Pondělí 00:00 — 24:0000:00 — 24:00
Úterý00:00 — 24:0000:00 — 24:00
Středa00:00 — 24:0000:00 — 24:00
Čtvrtek00:00 — 24:0000:00 — 24:00
Pátek00:00 — 22:0000:00 — 22:00

Оblast použití

Jak můžete používat PCI v obchodování?

Podle výzkumů provedených v dubnu 2013 Bankou pro mezinárodní vyrovnávání plateb (http://www.bis.org/), měsíční obrat měny centrálních bank umožňuje vydělit 7 měnových vůdců, které jsme zahrnuli do posuzování:

MěnaPodíl na obratu, %
USD43.5%
EUR16.7%
JPY11.5%
GBP5.9%
AUD4.3%
CHF2.6%
CAD2.3%

V pravém sloupci v sestupném pořadí jsou uvedeny podíly jednotlivých měn v hrubém měnovém oběhu regulátorů. Nezahrnuli jsme do systémového indexu měny, které zabírají méně než 2% z obratu.

Při sestavování indexu považujeme (kotujeme) euro proti "portfoliu - etalonu”, skladající se z 6 likvidních měn: USD+JPY+AUD+CHF+CAD. Optimizace váh se provádí tak, aby "etalon" měl minimální čitlivost k událostem v eurozóně. Váha etalonu jsou vybrány na základě “ principu nevměšování ” měnových zón, které odpovídají kotačnímu etalonu.

Vysvětleme si použití tohoto principu. Na základě dat ve zprávě o obrat měny v roce 2013 (http://www.bis.org/publ/rpfx13fx.pdf) byla vytvořena tabulka priority likvidních měn, které kotují vůci euře:

Měnový párPodíl na obratu, %Zbytkový podíl vlivu, %
EUR/USD24.16.7
EUR/JPY2.828
EUR/GBP1.928.9
EUR/CHF1.329.5
EUR/AUD0.430.4
EUR/CAD0.330.5

Celkový podíl obratu eura vůci uvažovaným likvidním instrumentům činí 30.8%. Takže, zbytkový podíl představuje rozdíl mezi celkovým obratem a podílem měnového páru EUR/x.

Zbytkový podíl popisuje stabilitu měny (EUR) vůci změně ceny kotační části. Opravdu, pro zařazení do indexu vysokou volatilitu vyžaduje účast ostatních "partnerů" měn (EUR/x) v závislosti na jejích váze v objemu měnových operací. Právě proto hodnoty pravého sloupce Tabulky 2 byly použity k určení váh měn zahrnutých do indexu.

Připomeňme si, že struktura indexu eura může být reprezentována jako následující:

PCI =
EUR
w1USD + w2JPY + w3GBP + w4CHF + w5AUD + w6CAD

Vyberme si váhy wi pro etalon для эталона пропорционально остаточной доле влияния (правый столбец Таблицы 2). Takže, zvyšujeme stabilitu etalonu vůci událostem v eurozoně. Pak citlivost indexu se určuje přítomností podkladové části - EUR. Výpočet vede k následujícímu vzorci etalonového portfolia: USD(4.35%)+JPY(18.2%)+GBP(18.8%)+CHF(19.2%)+AUD(19.8%)+CAD(19.65%).

Instrument &EUR_Index má vysokou citlovost ke změnám ekonomického vývoje v EU a proto je ideální pro strategie sledování trendu v době vypuštění klíčových událostí: prohlášení hlavy ECB, publikace obchodní bilance (Trade Balance), zveřejnění indexů spotřebitelských cen (CPI) atd.

V softwarovém prostředí NetTradeX nákup instrumentu znamená přidělování kapitálu mezi dlouhou pozicí EUR a krátkou pozící etalonu:

USD(4.35%)+JPY(18.2%)+GBP(18.8%)+CHF(19.2%)+AUD(19.8%)+CAD(19.65%). V důsledku na základě modelu GeWorko tvoří se personální kompozitní instrument (PCI).

Svislá čára označuje den vystoupení odcházejícího šéfa ECB Jean-Claude Trichet 3. prosince 2009 na tiskové konferenci v Bruselu. Trichet oznámil, že ECB začne postupně snížit pomoc komerčním bankám. Nicméně, sazba poslední operace bude plovoucí. Prohlášení vedlo k poklesu atraktivity evropské měny pro zahraniční investory. Cena PCI (Personal Composite Instrument) vyšla z bočního pohybu a tvořila nový klesající trendový kanál, který potvrzuje oslabení evropské měny. V průběhu existence trendového kanálu 85 dnů index ukázal výtěžek 6%. Šířka trendového kanálu, který popisuje volatilitu nebo riziko, činil 1.8% od počáteční ceny. Můžeme odhadnout rentabilitu strategie pozičního obchodování jako poměr výnosnosti k riziku: 3.3 (>2). Takže, index je velmi atraktivním pro poziční obchodování.

Obr.1. D1 graf &EUR_Index

Obr.2. D1 graf EUR/USD

Poznamenejme, že elementární instrument EUR/USD na stejné události reagoval nepředvídatelné. Výtěžek činil 2,7% s volatilitou ve výši 2,1%. Takže, rentabilita 1.3 je téměř třikrát nižší než odpovídající velikost pro index: 1.3 proti 3.3. Výnosnost také klesla téměř 2krát. Všimněme si, že odhadovaná pozice v obou případech byla uzavřena při průrazu denní trendové linie. Otevření probíhalo při překročení nejbližší úrovně supportu po 3. prosince. Tato úroveň byla určena fraktálem Billa Williamse a činil pro euro hodnotu 1.48153 (viz obr. 2).

Jak je vidět z tohoto příkladu, kromě přitažlivosti pro trendové obchodování náš instrument umožňuje diverzifikovat rizika a vyhnout se falešné nestabilitě. Vezměte prosím na vědomí, že po tiskové konferenci ECB hlavní události týkající se rozvinutých ekonomik ostatních měnových zon neovlivnily pohyb indexu: PCI uskutečnil filtraci volatility.

Např. 24. prosince byl zveřejněn klíčový měsíční indikátor – žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA (Unemployment Claims). Hodnota ukazatele byla nižší než předpokladaná úroven (452K proti 471K) a nižší než předchozé hodnota ukazatele 480K: Unemployment Claims kleslna 6%. Událost vedla k prudkému posílení dolaru, což odpovídá průrazu trendové linie pro měnový pár EUR/USD (рис.2). Nicméně, reakce indexu &EUR_Index byla klidnou: trend pokračoval s malou korekcí. Poznamenejme, že trendový kanál indexu existoval mnohem delší než kanál elementárního instrumentu. Individuální rizika tykající se prudkých změn v jedné z rozvinutých ekonomik, jsou sníženy díky etalonu. Poznamenejme, že optimizace na základě "principu nevměšování" umožňuje výrazně zvýšit rentailitu a výnosnost.

Porušení této zásady vede k destabilizaci chování portfolia. Podívejme se na další PCI vytvořený klasickými pravidlami pro tvoření indexů – např, váhy aktiv populárních akciových indexů S&P500, DAX, CAC40 se určují kapitalizací odpovídajících firem. Podle tohoto klasického modelu vyberme si váhy wi pro náš etalon úměrně s podílem na obratu (levý sloupec Tabulky 2). Na obr. 3 je uveden denní graf takového indexu v době tiskové konference hlavy ECB.

Chování tohoto klasického indexu je podobný klasickému chování měnového páru EUR/USD: dolar má váhu 80% v kotačním portfoliu vzhledem k největšímu podílu na obratu. Právě proto průraz trendové linie dochází o něco později: 27. prosince roku 2009. Diverzifikace umožnila zvýšit výnosnost až do 3%, a rentabilita do 1.3. Kromě toho volatilita činila 2.3%. Takže, rentabilita indexu se shoduje s rentabilitou měnového páru EUR/USD: 3% proti 2.7%. Jak je vidět z příkladu, klasický model tvoření indexu opravdu není vhodný pro měnovou zonu, což odůvodňuje použití etalonovéo indexu.

Рис.3. D1 график &EUR_Index_Classic. Optimizace dle podílu obratu

Limitní objemy (USD) pro podkladové a kotační části = 1000.00 ; 1000.00 .

Pro obchodování s PCI, jenž nabízejí výhradně v IFC Markets, je třeba si otevřít bezplatný účet a stáhnout platformu NetTradeX

Začněte obchodovat s IFC Markets