fbتبدیل پوند به یوان | 1 پوند به یوان | قیمت پوند | نرخ پوند به یوان | IFCM ایران
IFC Markets کارگزار CFD آنلاین

مبدل ارز: 1 پوند به یوان

نرخ پوند به یوان

CUR
GBP
CNH
--GBP = - CNH
1 GBP = ------ CNH
1 CNH = ------ GBP

نرخ های FX زمان واقعی (زنده) - بطور مداوم مستقیماً از بازار بین بانکی به روز رسانی می شوند

جفت رمزارزهای برتر

Swipe table