fbتبدیل پوند به دلار سنگاپور | 1 پوند به دلار سنگاپور | قیمت پوند | نرخ پوند به دلار سنگاپور | IFCM ایران
IFC Markets کارگزار CFD آنلاین

مبدل ارز: 1 پوند به دلار سنگاپور

نرخ پوند به دلار سنگاپور

CUR
GBP
SGD
--GBP = - SGD
1 GBP = ------ SGD
1 SGD = ------ GBP

نرخ های FX زمان واقعی (زنده) - بطور مداوم مستقیماً از بازار بین بانکی به روز رسانی می شوند

جفت رمزارزهای برتر

Swipe table