fbتبدیل پزوی مکزیک به یوان | 1 پزوی مکزیک به یوان | قیمت پزوی مکزیک | نرخ پزوی مکزیک به یوان | IFCM ایران
IFC Markets کارگزار CFD آنلاین

مبدل ارز: 1 پزوی مکزیک به یوان

نرخ پزوی مکزیک به یوان

CUR
MXN
CNH
--MXN = - CNH
1 MXN = ------ CNH
1 CNH = ------ MXN

نرخ های FX زمان واقعی (زنده) - بطور مداوم مستقیماً از بازار بین بانکی به روز رسانی می شوند

جفت رمزارزهای برتر

Swipe table