fbTỷ giá Peso Mehico hôm nay | Tỷ giá 1 MXN CNH | Chuyển đổi tiền tệ | Chuyển đổi ngoại tệ | IFCM Việt Nam
IFC Markets Online CFD Broker

Chuyển đổi tiền tệ 1 MXN CNH

Tỷ Giá Peso Mehico Nhân dân tệ

CUR
MXN
CNH
--MXN = - CNH
1 MXN = ------ CNH
1 CNH = ------ MXN

Giá FX thực (live) - giá nâng cấp thường xuyên từ thị trường ngân hàng liên ngành

Cặp crypto đỉnh nhất

Swipe table