Investiční Portfolio | Tvorba Investičního Portfolia | Druhy Investic | IFCM Čeština
IFC Markets - Obchodování s měnami na Forexu

Tvorba investičního portfolia

What is Investment Portfolio

Investiční soubor – je to soubor kapitálových investic do některých finančních objektů v souladu s investiční strategií, které při minimálním riziku přinesou maximální výnosnost.

Hlavním cílem investičního portfolia je dosažení optimálních výsledků v rámci realizace zpracované investiční politiky přes výběr nejspolehlivějších a nejziskovějších investic. Portoflio se skládá z různých druhů investičních aktiv.

Klasifikace investičních druhů:

 • podle stupně materializace: nemateriální, materiální;
 • podle investičního období: krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé;
 • podle výnosnosti: s výsokým výnosem, se středním výnosem a nerentabilní (kapitálové investice do sociálních a environmentálních projektů nemajících cíle dosažení zisku);
 • podle povahy účasti na investicích: přímé investice (investor je přímo zapojen do výběru investičních objektů), nepřímé investice (investiční objekty definují investiční fondy, poradce, podílové fondy atd);
 • podle míry rizika: s vysokým rizikem, se středním rizikem, nizkorizikové a bezrizikové;
 • podle investičního objektu: reálné (nákup reálného kapitálu), finanční (kapitálové investice do akcií, dluhopisů a dalších cenných papírů), spekulativní (nákup aktiv (měny, drahocenné kovy, akcie atd) výhradně pro zisky přes možné změny v cenách v budoucnu).
 • podle míry likvidity: vysoce likvidní (v krátké době mohou být převedeny na peníze), se střední likviditou (konvertují se od 1-6 měsíců), s nízkou likviditou (od 6 měsíců), nelikvidní (sami se neprodávají a pouze jako součást vlastnického komplexu).

Investor v rámci své činnosti se setkává s obtížemi při výběru investičního objektu s různými charakteristickými rysy. Většina z nich uvažuje tvorbu určitého souboru investičních objektů, čili tvorbu portfolia. Existuje velký počet instrumentů, které vytvářejí investiční portoflio, ale hlavními z nich jsou akcie, dluhopisy, zlato, měny a nemovitost.

Kroky tvoření investičního portfolia:

 • Určování investiční politiky a typu portfolia.
 • Určování strategie ovládání portfoliem.
 • Provedení analýzy aktiv a tvorba portfolia. Obecná kritéria pro zařazování aktiv do investičního portfolia jsou poměry jejich výnosnosti, rizika a likvidity.
 • Vyhodnocování účinnosti portoflia z hlediska porovnání skutečného zisku a rizika.
 • Revize portolia je potřeba, aby jeho obsah neodporoval změněné ekonomické situaci, investičním vlastnostem cenných papírů a cíli investora.

Podle způsobu získávání zisku a míry rizika investiční portolia jsou konzervativní, agresivní a umírněné:

 • Konzervativní portoflio – je to mírně riskantní a v důsledku toho méně ziskové portfolio skládající se z krátkodobých půjček, dluhopisů a dalších instrumentů s minimální mírou rizika.
 • Аgresivní portfolio – je to portfolio s vysokým rizikem a výnosem, jehož velkou část představují akcie. Podobná portfolia většinou vlastní sami investoři, kteří jsou ochotni riskovat a jsou psychologicky odolné proti velkým výkyvům.
 • Úměrné portfolio je vyvážené a zpravidla se skládá z aktiv (bezpečná aktiva) s vysokým a nízkým výnosem.

Hlavním cílem portfoliového investování je získání ze souboru investičních aktiv vlastností, které jsou nedosažitelné při umísťování finančních prostředků v jednom objektu. Konečným cílem tvorby portoflia je dosažení co nejoptimálnější kombinaci rizika a výnosnosti. Riziko se snižuje hlavně při zařazení do portfolia navzájem nespojená aktiva, tedy diverzifikace by měla vést k tomu, aby při silnému poklesu ceny jakéhokoli aktiva celková cena portfolia se moc nesnižila.

Portfoliové obchodování na finančních trzích

S vyvinutím technologie Personálních kompozitních instrumentů PCI (Мetoda GeWorko) se objevila pohodlná příležitost místo jednotlivých instrumentů obchodovat na finančních trzích s portfoliemi z mnoha aktiv. Portfoliové obchodování se podle této technologie realizuje na základě dvou portoflií, jako je obchod odděleně přijatých finančních instrumentů, když jedno aktivum (podkladové portoflio) působí jako podkladová část a druhé aktivum (kótované portfolio) – jako kótovaná část. V tomto případě má trader možnost obchodovat s vlastními jedinečnými instrumenty, které jsou odolné proti tržní volatilitě, stejně jako předpovídat optimální poměry výnosnosti a rizika, analyzovat chování svých instrumentů na historických datech. Portfoliové obchodování podle této technologie je možné pouze na profesionální obchodní platformě NetTradeX.

Article Helpful

Líbil se Vám článek?

Potvrďte teorii v praxi
Demo účet poskytuje vzdělávací materiály a online podporu v 18 jazycích.
Založit Demo účet
Podrobnosti
Author
Publish date
27/12/23
Čas přečtení
-- min
Close support
Call to Skype Call to messenger Call to telegram Call to WhatsApp Call Back