Danh mục đầu tư | Các loại đầu tư | Danh mục đầu tư là gì | IFCM Việt Nam
IFC Markets Online CFD Broker

Danh mục đầu tư

Danh mục đầu tư

Danh mục đầu tư là gì

Danh mục đầu tư là tổng hợp là tổng hợp đầu tư vốn vào các dụng cụ tài chính với tùy theo các chiến lược rủi ro.

Mục tiêu chính của danh mục đàu tư là thực hiện các chiến lược và kết quả đầu tư tốt nhất. Danh mục đầu tư chia ra các loại.

Các loại đầu tư

Theo phương pháp hưởng lợi nhuận và mức rủi ro đầu tư, đầu tư an toán, đầu tư mạo hiểm, đầu tư bình thường:

 • Dạnh mục an toàn là đầu tư độ cấp rủi ro bình thường, mức lợi nhuận thấp, bao gồm khoản vay ngắn hạn, trái phiếu và dụng cụ khác với độ rủi ro thấp.
 • Danh mục mạo hiểm là loại đầu tư rủi ro váo với lợi nhuận cao, phần lớn từ cổ phiếu. Danh mục loại này thông thường được quản lý bởi nhà đầu tư mã không sơ giao động mạnh và thần kinh chắc.
 • Danh mục trung bình được cân bằng bới các tài sản có lợi nhuận cao và lợi nhuận thấp, như lại có độ tin cậy cao.

Bài toán chính của đầu tư danh mục là hưởng lợi từ đầu tư. Thiết lập ra dạnh mục đầu tư là chọn ra các tài sản với độ rủi ro cao và thấp với độ lợi nhuận cao và thấp cho cân bằng. Rủi ro sẽ giảm được nếu trong danh mục sẽ có các tài sản không liên quan tới nhau, đa dạng hóa, trong trường hợp nếu một dụng cụ giảm thì sẽ không kéo theo giá của các dụng cụ khác.

Phân loại đầu tư

 • theo mức vật thể: không vật thể, vật thể;
 • theo thời hạn đầu tư: ngắn hạn, trung hạn và dài hạn;
 • theo lợi nhuận: cao, trung, không lợi nhuận (đầu tư vào dự án xã hội và môi trường, mục đích trính không phải là lợi nhuận);
 • theo hình thức đầu tư: đầu tư thẳng (nhà đầu tư chọn lọc ra dự án đầu tư, ủy thác (đầu tư được các quỹ đầu tư tùy chọn.);
 • theo dộ rủi ro: cao, trung bình, thấp, không rủi ro;
 • theo kiểu: thật (mua vật thật), tài chính (đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu và các chứng khoán khác, đầu cơ (mua tài sản (ngoại tệ, kim loại quý, cổ phiếu và khác, đầu tư để kiếm lãi sau khi giá thay đổi vào tương lại).
 • theo mức thanh khoản: cao (có thể chuyển hóa thành tiền trong thời gian ngắn), trung bình (chuyển hóa từ 1-6 tháng), thấp (từ 6 tháng), không có (không thể chuyển hóa đơn độc, chỉ trong cá tổng thể).

Nhà đầu tư trong quá trình đầu tư gặp nhiều khó khắn khác nhau. Đa số các nhà đầu tư lựa chọn đa dạng hóa đầu tư vào nhiều nơi, tạo ra danh mục đâu tư. Có nhiều dụng cụ, hình thành danh mục đầu tư, đã số vẫn là cổ phiếu, trái phiếu, vàng, ngoại tệ và bất động sản.

Hình thành danh mục đầu tư

 • Xác định chính sách đầu tư và loại danh mục.
 • Xác nhận chiến lược giao dịch danh mục.
 • Phân tích tài sản và hình thành danh mục. Yếu tố chỉnh để lựa chọn tài sản vào danh mục là tỷ lệ lãi, rủi ro và thành khoản.
 • Đánh giá hiệu quả đầu tư từ phía cạnh lãi và rủi ro.
 • Theo dõi đầu tư để tránh khỏi các rủi ro thay đổi tình hình kinh tế, chất lượng đầu tư và mục đích đầu tư.

Giao dịch dạnh mục tại thị trường tài chính

Từ phát chiển công nghệ dụng cụ tổng hợp cá nhân PCI (Phương pháp GeWorko), xuất hiện khả năng chọn lọc ra các tài sản để vào danh mục. Giao dịch danh mục theo phương pháp nà được thực hiện trên 2 dạnh mục, chọn ra các dụng cụ tài chính, khi một tài sản (tài sản gốc) làm cho vào trong phần gốc, danh mục khác (danh mục trích giá), như vậy thì nhà đầu tư giao dịch một dạnh đánh giá qua danh mục khác. Trong khi đây thì nhà đầu tư có khả năng giao dịch với dụng cụ riêng biết của mình. Giao dịch dạnh mục theo chuyên nghiệp có thể thực hiện trên phần mềm NetTradeX.

Article Helpful

Bạn thích bài viết này?

Xác nhận giả thuyết bằng thực hành
Mở tài khoản Demo bạn sẽ được nhận tài liệu học tập và hỗ trợ trực tuyến
Mở tài khoản Demo
Chi tiết
Tác giả
Marisha Movsesyan
Ngày phát hành
27/12/23
| Thời gian đọc: -- phút
-- min
Close support
Call to Skype Call to WhatsApp Call to telegram Call Back Call to messenger