Forex strategie | Forex obchodní strategie | IFCM Čeština
IFC Markets - Obchodování s měnami na Forexu

Forex obchodní strategie

Celková představa o různých forex obchodních strategiích a jejich použití v nejvhodnějších situacích umožňuje maximalizovat šance a získat zisk. Bohužel pro efektivní obchodování nestačí znát jedinou strategii. Každý obchodník musí být schopen reagovat na různé tržní signály, což není tak jednoduché, jelikož vyžaduje pečlivé studium a hluboké pochopení ekonomických procesů.

Pro efektivní obchodování IFC Markets nabízí vysoce kvalitní vzdělávací materiály a dává možnost se detailně seznámit s nejpopulárnějšími strategiemi, které používají úspěšní tradeři.

Obchodní systémy, o které se jedná, jsou vhodné jak pro začátečníci, tak i pro ty, kteří chtějí zlepšit své dovednosti. Všechny strategie jsou popsány a rozděleny do tříd pro snadné vnímání materiálu. Každý obchodník může vybrat nejvhodnější způsob použití strategií.


Obchodní Strategie Strategie Forexové analýzy

h1 image - IFC Markets

Většina obchodních strategií je založena na všeobecně uznávaných principech analýzy forex trhu. Jejich pomocí můžete najít zákonitosti v dynamice cen aktiv. Tyto principy obsahují technickou a fundamentální analýzu, posouzení tržního sentimentu.

Každý z těchto způsobů umožňuje zjistit aktuální trend a vytvořit racionální odhad, jak se trh bude chovat v budoucnu. Jestliže v technické analýze jsou většinou grafy a matematická statistika, pak fundamentální analýza věnuje pozornost makroekonomickým a politickým faktorám, které mohou mít významný dopad na mezinárodní směnné kurzy. Zcela odlišný přístup používá strategie posouzení nálad, která je založena na názorech obchodníků o aktuální situaci na trhu. Níže najdete detailní infomace o každém z populárních způsobů analýzy.

Obchodní strategie na základě Technické analýzy

Forex Technická analýza — je to pokus studia trhu pomocí grafů historie cen s cílem předpovídat budoucí trend. Obchodníci mohou vytvořit svůj vlastní obchodní systém využitím různých instrumentů technické analýzy a věnováním pozornosti směru trendu, přítomnosti bočního pohybu, úrovni podpory a rezistence, grafickým obrazcům a signálům indikátorů. Lze také se uchýlit k metodě paralelní analýzy různých timeframů.

Metoda Technické analýzy — je to mocný instrument pro hodnocení aktiv přes studii historie cen s ohledem na statistické údaje. Primárním úkolem přívrženců této metody — pomocí grafů a instrumentů technické analýzy odhalit systém zákonistostí, který bude předpovídat směr trhu. Techničtí analytici pevně věří, že historie cen je schopna naznačit kurz jejich pohybů v budoucnu.

Obchodní strategie Trend

Trend je základní pojem teorie technické analýzy. Všechny nástroje technické analýzy mají pouze jeden cíl — pochopit, ve kterém trendu je nyní trh. Stanovení trendu na forexu se téměř v ničem neliší od termínu „trend“ — je to směr, ve kterém se trh pohybuje. Není to tajemství, že měnový trh nemůže sledovat přímku. Jeho dráha – série vln kolísání s vrcholem a dnem nebo, jak často řikají obchodníci, s maximy a minimy.

Uptrend Trading Forex Strategy (Chart)

Jak jsme se zmínili výše, forex trend se skládá z řády maxim a minim, a v závislosti na pohybu těchto vrcholů a vtoků, lze chápat typ trendu na trhu.

Downtrend Trading Forex Strategy(Chart)

Většina lidí věří, že trh může jít pouze ve dvou směrech: buď nahoru nebo dolů, ale nejsou dva, ale tři typy trendu:

 1. Vzestupný
 2. Sestupný
 3. Boční
Sideways Trend Trading Forex Strategy (Chart)

Obchodníci mohou učinit tři rozhodnutí: otevřít bud' dlouhou a krátkou pozici nebo nevstoupit na trh a nic nedělat. Pro každý směr trendu je nutné vypracovat konkrétni strategii.

Je nejlépe koupit v tom okamžiku, když se trh pohybuje směrem nahoru, a prodat, když trh se pohybuje směrem dolů. V případě bočního trendu zůstat na straně může být rozvážným rozhodnutím.

Obchodní strategie Podpory a Rezistence

Úrovně podpory a rezistence zaujímají klíčové místov technické analýze. Ve své podstatě to jsou horozontální linie, které výkazují, kde trh brání výstup ceny ze trendu. Linie podpory jsou postaveny minimálními hodnotami ceny aktiva a linie rezistence – maximálními. Na úrovni podpory vliv účastníků tru, kteří kupují, je zvláště silný. Ta bude bránit tlak investorů prodávajících aktiva. V případě s linií rezistence situace je opačná – prodávající aktiva (medvědi) přemoci kupující (byky). Na grafu historie cen lze vytvořit linie podpory a rezistence nakreslením přímku bud' vrcholy cenových hodnot nebo vrcholy největšího poklesu.

Support and Resistance Strategy (Chart)
Abyste rozvíjeli strategii založenou na liniích podpory a rezistence, musíte pochopit jakým způsobem tyto linie charakterizují trend. Např. v případě vzestupného trendu každá nová úroven podpory je nad předchozím a každá nová úroven rezistence – také nad předchozím.

Jestliže nová úroven podpory je pod předchozím minimem, to může svědčit o tom, že vzestupný trend se blížil ke konci nebo o tom, že ten postupně přechází do bočního trendu. Existuje pravděpodobnost, že trend bude měnit směr. V případě klesajícího trendu probíhá opačná situace, pokud nová úroven podpory se sformovala ne níže ale výše přechozího. To může sloužit jako signál ke změně kurzu pohybu.

Podstatou obchodu zůstává stejný – koupit, když předpokládáme, že aktivum bude růst a proávat, když se očekává, že zlevní. To znamená, že když kotace dosahují úrovně podpory, obchodníci získávají aktivum. Jestliže kotace se blížé k úrovni rezistence, obchodníci prodávají aktiva.

Strategie Range Tradingu

Obchod v bočním trendu nebo, jinými slovy, obchod v kanálu je obvykle spojen se situací, když není na trhu jasný směr, a chybí jasně vyjádřený trend. Obchod v bočním trendu předpokládá, že cena se pohybuje v rozmezí určitých hranic, a hlavní úloha – zkoumat tyto hranice. To lze provést spojením linií maximální a minimální cenové hodnoty bočního trendu. Jinými slovy, je třeba sestavit úrovně podpory a rezistence : prostor mezi nimi se bude nazývat „obchodní rozsah“.

Forex Range Trading Strategy (Chart)
V tomto rozsahu je snadné najít body vhodné pro otevření krátkých a dlouhých pozic. Lze koupit u linie podpory a prodávat u linie rezistence, zatímco kotace aktiva nevyšly za tyto hranice. Pokod se to stalo, riskujete získat velkou ztrátu.

Obchod v kanálu je efektivní právě při podobné úrovni volatility, když cena se kolísá v kanálu, ale nevyjde za hranice. Pokud kotace prorazila jednu z úrovní, pozici doporučujeme zavřít. Aby se chránili před těmito riziky, obchodníci často omezují ztráty a používají limitní příkazy. Pokud se domnívají, že cena změní směr ze vzestupného do klesajícího, nastaví příkaz sell limit vedle úrovně rezistence a nastaví take profit vedle úrovně podpory. Pokud se očekává korekce směrem nahoru, nastaví příkaz buy limit poblíž úrovně podpory. V případě průrazu se nastaví omezení ztrát (stop loss) mimo rezistence a podpory.

Forex Strategie na Indikátorech

Technický indikátor – funcke sestavená na základě statistických hodnot ceny a objemu aktiva. Používá se k potvrzení trendu a odhadu hmotnosti vytvořených obrazců technické analýzy. S její pomocí obchodníci určují nejvhodnější okamžiky k otevření pozice k nákupu nebo k prodeji. Indikátory mohou být použity samostatně, společně nebo v kombinaci s grafickými objekty.

Indikátory vytvářejí signály k prodeji nebo k nákupu. V případě překročení cena prochází naskrz klouzavým průměrem nebo pokřižuji se dva klouzavé průměry. Divergence – chování grafu, při kterému indikátor a cena se pohybují v opačných směrech, což znamená, že současný trend oslabuje.

Existuje velký počet indikátorů, z nichž každý hodí se pro určité situace. Nicméně, většina analytiků v jejich každodenní práci používá pouze nejpopulárnější z nich:

 • Klouzavý průměr
 • Bollinger Bands
 • Index relativní síly (RSI)
 • Stochastic Oscilátor (Stochastic)
 • Konvergence / divergence klouzavých průměrů (MACD)
 • ADX
 • Momentum

Můžete snadno zvládnout tyto indikátory a rozvíjet svou vlastní obchodní strategii na základě indikátorů.

Obchodní Strategie na základě grafické analýzy

V technické analyze na trhu Forex graf je vizuální reprezentace pohybu ceny za určité časové období. Zobrazuje jak se změnila cena aktiva během minuty, dne, měsíce nebo roku. V závislosti na tom, jaké údaje zajímají obchodníky na grafu, ten může být lineárním nebo mít podobu svíčky a barů.

Lze se pokusit nanést na graf aktiva známé obrazce technické analýzy:

 • Trojúhelník
 • Prapor
 • Vlajka
 • Klín
 • Obdélník
 • Hlava a ramena
 • Dvojité dno a dvojitý vrchol
 • Trojité dno a trojitý vrchol

Můžete snadno se naučit jak používat tyto obrazce a vytvořit vlastní obchodní strategii na obrazcích.

Obchodní Strategie dle objemů

Objem zobrazuje jaké množství aktiv kupují nebo prodávají za úrčité časové období. Čím větší objem obchodů tím intenzivněji se provádějí obchody a tím silnější je napětí na trhu. Při provedení technické analýzy grafu ceny obchodníci nikdy nenechávají tento ukazatel nehlášeným. Pro zjištění růstu nebo snížení objemů obchodů, investor se obrací k indikátorům objemu, (histogramy těchto indikátorů jsou obvykle umístěny pod graf instrumentu). Jakýkoliv silný pohyb ceny bude doprovázen odpovídající změnou objemu.

Pro posouzení napětí na trhu obchodníci zároveň běrou v úvahu směr trendu a objemy obchodů. Pokud kotace aktiva rostou, je zřejmé, že vliv kupujících více než vliv prodejců. Pokud v případě vzestupného trendu objem obchodů začíná klesat, může to znamenat, že pohyb se chýlí ke konci.

Jak kdysi řekl forex analytik Huzefa Hamid, „objem je palivo v nádrži finančního mechanisma“. Zatímco většina obchodníků věnuje pozornost technickým indikátorům, objem “nutí” trhu se pohybovat. Je však třeba mít na paměti, že pouze významná změna objemu obchodů může dát silný impuls ke kotacím instrumentu.

Strategie multitimeframe analýzy

Paralelní analýza timeframů je sledování ceny aktiva na grafech odpovídajících různým časovým interválům.

Vzhledem k tomu, že cena se chová různě v různých časových timeframech, přepojení mezi nimi pomáhá odhalit tak zvaný “obchodní cyklus” aktiva. Paralelní analýza timeframů umožňuje určit směr pohybu cen v malých a ve velkých časových interválech a rozpoznat hlavní trend na trhu. Smysl této strategie spočívá v tom, aby důsledně analyzovali graf počínaje od nejkratších interválů (minuty, hodiny) k nejdelším (den, týden atd.).

Profesionální trader Corey Rosenbloom je přesvědčen, že takový přístup k analýze by měl pomoct určit okamžik, kdy trendy se v různých timeframech shodují. To dává nejúplnější obraz o pohybu ceny a zvyšuje pravděpodobnost otevření ziskové pozice. Ale se tak nestává vždy. Někdy trendy v různých časových interválech se chovají různě. Podle Rosenblooma, krátké timeframy v podobných případech jsou informativnější.

Strategie na základě Fundamentální analýzy

Zatímco technická analýza na základě historických údajů zkoumá chování na trhu, fundamentální analýza se zaměřuje na fundamentální faktory ovlivňující pohyb ceny.

Přívrženci fundamentálního přístupu tvrdí, že makroekonomické ukazatele, jako jsou růst ekonomiky, úroková sazba centrální banky, úroveň nezaměstnanosti, politická situace ovlivňují finanční trhy: tedy mohou naznačit, kdy je třeba otevřít pozici.

Stoupence technické analýzy nezajímají přičinu změny trendu, fundamentální analytici, naopák, se ptají, proč se to stalo. Studují makroekonomické údaje v jedné nebo v několika zemích, aby předvídali místní měnu v blízké budoucnosti. Na základě posouzení konkrétní události oni kupují měnu v naději, že ta se zdraží nebo, naopák, ji prodají, aby později koupili za vhodnější cenou.

Zpravidla, fundamentální analytici pracují na delších časových interválech, jelikož informace na základě které učiní rozhodnutí, hromadí se výrazně pomaleji než údaje používané technickými analytiky.

Obchodní strategie na základě Tržního sentimentu

Nálada trhu se definuje poměrem lidí k situaci na finančních trzích nebo k chování určitého aktiva. Záleží na tom, co si lidé myslí při obchodování.

Velmi často odborníci podceňují důležitost názoru skupiny lidí vůči konkrétním otázkám. Účelem analýzy nálady na trhu je proniknutí do podstaty příčin a vzájemných vztahů a umožňuje učinit správné řešení ohledně otevření pozice.

Každý obchodník má svůj vlastní názor ohledně pohybu ceny, který se přímo odráží v obchodech a definuje celkovou náladu na trhu.

Trh je velmi složitý systém a každý jeho účastník nastaví směr trendu. Avšak, obvyklý obchodník není schopen dělat tak, aby trh se pohyboval ve zvoleném směru. Pouze přední hráči, jako jsou mezinárodní korporace nebo centrální banky zemí mohou vytvořit pohyb, jelikož jejich obchodní objemy jsou miliardy dolarů.

Nálada trhu lze považovat býčí, pokud investoři čekají na vzestupný pohyb ceny. Pokud se očekává pokles, říkají, že nálada na trhu je medvědí. Strategie analýzy trhu je velmi populární mezi obchodníky, kteří se snaží obchodovat proti trendu. V případě, pokud budou převažovat býčí trendy, podobní investoři budou prodávat.

Forex strategie na základě Obchodního stylu

h1 image - IFC Markets

Strategie Forex může být založena na populárních stylech obchodu. Mezi nimi jsou vnitrodenní obchodování, carrytrade (výdělek na rozdílu úrokových sazeb), hedgování, buyandhold (koupit a držet), portfoliové investování, obchodování s měnami nebo spreadové obchodování, swing obchodování, obchodování na základě příkazů, automatické obchodování.

Abyste vyvinuli efektivní obchodní strategii, je třeba především určit vlastní silné strany a slabosti a vybrat právě takový styl, který nejlépe vyhovuje Vašim individuálním zvláštnostem. Neexistuje žádný univerzální způsob obchodu, styl jiného obchodníka může se naprosto vám nehodit. Níže jsou uvedeny nejpopulárnější techniky obchodu; můžete si vybrat nejvhodnější pro vás osobně.


Potvrďte teorii v praxi
Demo účet poskytuje vzdělávací materiály a online podporu v 18 jazycích.
Založit Demo účet

Vnitrodenní Strategie (Daytrading)

Intra-day obchodování předpokládá otevření a zavření pozice v rámci jedné obchodní seance. Obchod se nepřevádí do dalšího dne.

Intra-day strategie zahrnuje v sobě scalping, fading (obchod proti trhu), obchod na impulzi a také na úrovních Pivot (daily pivot). Omezení počtu obchodů neexistuje, ale každá pozice musí být uzavřena až dokončení obchodní seance.

Při použití intra-day strategie je třeba mít na pamětí, že čím déle zůstane pozice na trhu tím větší pravděpodobnost mít ztráty. V závislosti na stylu obchodu úroveň cen může být různá. Níže je podrobnější informace o těchto obchodních technikách.

Strategie Scalping

Scalping na Forexu – je intra-day obchodní strategie, jejíž cil získat zisky z krátkodobých změn cen. Scalpeři mohou během dne otevřít až několika set transakcí na základě úvahy, že předpovídat krátkodobý pohyb je mnohem jednodušší, než dlouhodoby.

Smysl této strategie spočívá v tom, aby koupili nebo prodali velké množství aktiv a rychle provedli opačnou transakci za vhodnější cenou.
Forex Scalping Strategy (Chart)

Existuje několik důležitých faktorů, kterým je třeba při využití strategie scalpingu věnovat pozornost: je to likvidita, volatilita, časový interval a řízení rizik. Mnozí scalpeři raději obchodují na vysoce likvidním trhu, což umožňuje jim rychle otvírat a zavírat pozice s významným objemem. Druzí si vybírají klidnější trh s širšímí spready mezi cenami Bid a Ask.

Pokud jde o volatilitu, scalpeři považují za nejpohodlnější stabilní aktiva. Jestliže ta se mění stejnoměrně, pak scalpeří mohou otvírat tisíce transakcí se stejným Bid a Ask. Pro obchodování se používá malé timeframe, a někdy obchodníci profitují na pohybu aktiva, které si někdy těžké všimnout i na minutovém grafu.

Kvůli významnému počtu otevřených pozic stovky ziskových příkazů budou sousedit se stovkami ztrátovými, proto řízení rizik je nedílnou součástí vzdělaného scalpingu.

Strategie Fading

Strategie fading znamená obchodování proti trendu. Pokud se vyskytuje vzestupný pohyb, přívrženci tohoto stylu budou prodávat, pokud existuje medvědí impulz, oni budou otevírat pozice k nákupu.

Intra-day obchodní strategie fading jde proti trhu, zatímco obchodníci při využití dalších strategií se snaží se dostat do pohybu.

Fading může být použit ve třech případech:

 • Aktivum je překoupené
 • Investoři, kteří koupili dříve, jsou připraveni zafixovat zisk
 • Investoři, kteři koupili nedávno, jsou v zóně rizika
Fading Trading Strategy (Chart)

Obchod proti trendu může být velmi riskantní, a obchodník, používající tuto strategii, má být připraven k velkým ztrátám. Ale zároveň, podobná technika může přinést překvapivě velký zisk. Hlavní princip obchodu proti trendu – nastavit dvě limitní příkazy: buy limit – níže než aktuální cena, a sell limit – výše.

Bez ohledu na rizika doprovázející obchod proti hlavnímu tržnímu trendu, obchodník, v případě obrácení ceny, může získat dobré zisky, jelikož se předpokládá, že silný vzestupný nebo sestupný pohyb zaregistruje několika podobných obrácení.

Strategie Denního Pivotu (Daily Pivot)

Obchodní strategie na úrovních Pivot se snaží získat zisk z intra-day změny volatility. Úroveň Pivot může být určena jako bod otočení. Ten je druh technického indikátoru, který se vypočítá jako průměr třech cen: maximální, minimální a ceny uzavření měnového páru.

Smysl této strategie spočívá v tom, aby koupili za nejnižší cenou a prodali za nejvyšší.

V polovině devadesátých let profesionální obchodník a analytik Thomas Esprit zveřejnil pro svoje institucionální klienty úrovně Pivot objevující na trhu Forex. Podle jeho slov, programy technické analýzy té doby neudržely funcki určení úrovní Pivot, a vzorec a jejích výpočet nebyl velmi rozšiřen.

Nicméně, ve své knize "Příručka o systémech technické analýzy: jak získat zisk použitím úrovní Pivot a dalších indikátorů" slavný obchodník Jon Pearson tvrdí, že v té době tato schéma byla použita v průběhu 20-ti let Před několika dnů díky Jona Pearsona, většina obchodníků se seznamila se strategií čtvrtletních úrovní Pivot.

V současné době jako vzorec úrovní Pivot používají mnozí obchodníků, mimoto automatická kalkulačka pro jejich výpočet lze snadno najít na internetu.

P = (H + L + C)/3

Úroveň Pivot = (Předchozí High + Předchozí Low + předchozí Close) / 3

Denní úrovně Pivot pomáhají určit linie podpory a rezistence, a také body vstupu na trh a výstupu z něj. Spočítají se podle následujícího vzorce:

R1 = (P x 2) – L

S1 = (P x 2) – H

R2 = P + (H - L) = P + (R1 - S1)

S2 = P - (H - L) = P - (R1 - S1)

где:

P – Úroveň Pivot

L - Předchozí Low

H - Předchozí High

R1 – Úroveň rezistence 1

S1 – Úroveň podpory 1

R2 - Úroveň rezistence 2

S2 - Úroveň podpory 2

Obchodní strategie momentum

Obchodní strategie dle impulzu je založena na hledání aktiva, které vykazuje silný pohyb a které pravděpodobně poroste. Strategie spoléhá na pokračování trendu, a ne na otočení.
Obchodník, který má podobnou taktiku, bude kupovat v případě vzestupného pohybu a prodávat v případě klesajícího. Na rozdíl od obchodníků pracujících na denních úrovních Pivot, kteří kupují aktivum za nízkou cenou a prdávají za vyšší, investoři používající tuto obchodní strategii dle impulzu kupují drahé, aby později prodali dražší.

Přívrženci obchodní strategie dle impulzu využívají takové technické indikátory, jako jsou MACD, RSI a oscilátor Momentum, aby určili jaký směr má cena a kdy je třeba otevřít pozici. Věnuji také pozornost zprávám a berou v úvahu obchodní objemy.

Podle slov široce známého finančního analytika Larry Light, obchod dle impulzu umožňuje porazit trh a vyhnout se ztrátám, zatímco investoři sledují trendy a zameřují se pouze na ty akcie, které mají růst.


Potvrďte teorii v praxi
Demo účet poskytuje vzdělávací materiály a online podporu v 18 jazycích.
Založit Demo účet

Strategie Carry Trade

Strategie Carry trade předpokládá si půjčit měnu země s nízkou úrokovou sazbou a její výměna na měnu s vysokou úrokovou sazbou. Získané prostředky se investují do vysoce ziskových dluhopisů této země.
Investoří, kteří používají tuto strategii, půjčují si peníze s nízkou úrokovou sazbou, aby je investovali do aktiv přinášejících dobrý zisk.

Strategie Сarrytrade je vhodná pro stabilní nízkovolatilitní trh, jelikož investory především zajímá rozdíl úrokových sazeb. Je to velmi jednoduché: čím větší je rozdíl, tím vyšší zisk. Abyste se rozhodly do kterého měnového páru investovat, je třeba se nejprve dozvědět, jak se mohou měnit úrokové sazby v blízké budoucnosti.

Dále je třeba prostě koupit měnu země, jehož centrální banka zvýší úrokovou sazbu a prodat měnu země, kde úroková sazba se sníží.

Nicméně, to neznamená, že je možné úplně strhovat z účtů výkyvy směnných kurzů. Můžete koupit měnu spoléháním na zvýšení úrokových sazeb, ale pokud ta zlevní, ztráta může překročit zisk získaný na základě rozdílu sazeb. Takže, uvedená strategie funguje pro ty měny, které jsou obchodovány v bočním trendu a významné vzestupné nebo sestupné pohyby nebudou.

Forex Hedging | Měnové Hedge

Hedgování – strategie ochrany před připadnými ztrátami, které mohou vzniknout v důsledku určitých událostí na trhu.

Strategie hedgování předpokládá nákup jedné měny a prodej druhé na základě skutečnosti, že získaný příjem z jedné transakce kompenzuje ztráty druhé transakce. Zvláště efektivně podobná strategie funguje pokud mezi dvěma měnami se pozoruje záporná korelace.

Předpokládá se, že po nákupu jednoho aktiva získáváte druhé, které bude je hedgovat. Na rozdíl od většiny uvedených obchodních strategií hedgování je navrženo ne tolik pro získání příjmu, jak pro ochranu před potenciálními riziky.

Např. vezmeme si několik měnových párů. Předpokládejme, že v určitém časovém horizontu americký dolar má silné pozice, a měnové páry, které mají dolar, výkazují různou ztrátu: GBP/USD zlevnil o 0.60%, JPY/USD - o 0.75%, а EUR/USD - o 0.30%. Pro otevření transkace je rozumné si vybrat euro/dolar. Pro zadaný intervál tento pár klesl méně než ostatní, proto v případě otočení trendu zdražuje silněji než ostatní.

Po nákupu EUR/USD je třeba si vybrat pár, který lze hedgovat. Porovnáváme měnu a vyberme si ten, který výkazal největší pokles, v našem příkladu to byl jen. Abychom hedgovali naši transakci k nákupu EUR/USD otvíráme pozici k prodeji EUR/JPY.

Je třeba zmínit ještě jeden důležitý bod: hedgování a kontrola rizik vždy označují snížení příjmu. Proto, jak již bylo uvedeno, tato strategie je určena k ochraně před ztrátami prostředků nebo poklesem potenciálních ztrát.


Strategie Portfoliového Obchodování

Strategie investičního portfolio nebo investičního koše spočíva v kombináci různých aktiv patřících do různých segmentů trhu (Forex měny, akcie, futures atd.).

Na základě portfoliového investování leží diverzifikace — jedna z nejpopulárnějších způsobů ke snížení rizik. Správně přidělováním aktiv v investičním koši obchodník chrání sám sebe před nepředvidatelnými změnami volatility a snižuje potenciální ztráty.

Před sestavením portfolia je třeba nejprve zjistit, jaké cíle při vkladu prostředků budete sledovat.

Jedním z doporučení — zahrnovat do portfolio aktiva (měny, akcie, komoditní futures, indexy), které nemají silnou kladnou korelaci. To bude znamenat, že zisk z těchto aktiv se nezmění synchronně. Při výběru aktiv, která mají tendenci se pohybovat v opačných směrech, budete moci vyrovnat portfolio a výrazně snížit rizika.

Společnost IFC Markets představuje technologii tvoření a obchodování Personálních kompozitních instrumentů PCI, vytvořených dle metody GeWorko, která výrazně zjednodušuje portfoliové investování a dává příležitost získat nejvyšší zisk. Pomocí této technologie, můžete sestavit portfolio z jedné nebo několika desítek instrumentů, zahrnovat dlouhé a krátké pozice a na základě historických údajů posuzovat výnosnost (přičemž doba analýzy může být až 40 let). Technologie umožňuje vytvořit svůj vlastní Personální kompozitní instrument (PCI), využívat plnou sadu instrumentů technické analýzy, vyzkoušet různé obchodní strategie a vyrovnat investiční portfolio. Jinými slovy, metoda GeWorko – rozhodnutí, pomocí kterého můžete používat strategii, která nejlépe vyhovuje Vašim přednostem.

Strategie Koupit a Držet (Buy and Hold)

Strategie Buy and Hold předpokládá, že obchodník získává aktivum a udržuje jej dlouho.

Investor, který používá strategii buyandhold, nebere v úvahu krátkodobou změnu cen a nepoužívá technické indikátory v malých časových interválech. Zpravidla, tento systém je populární mezi burzovní obchodníky. Nicméně, používají ji i účastníci na měnovém trhu, ale spíše jako prostředek pasivního investování spoléháním především na fundamentální analýze.

Buy and Hold Strategy in Forex Trading (Chart)

Pasivní investor bude brát v úvahu takové fundamentální faktory, jako jsou úroveň inflace a nezaměstnanost v zemi, jejíž měnu on získal. Pokud koupil akcie nějaké společnosti, budou zajímat strategie rozvoje podníku, kvalita výrobků a další ukazatele.

Aktivní investor se bude primárně řídit technickou analýzou, aby, na základě matematické statistiky, otevřel pozici k prodeji nebo nákupu.

Strategie Spreadového/Párového Obchodování

Obchodování s páry nebo spreadové obchodování – je současný nákup a prodej dvou vzájemně souvisejících aktiv. Z rozdílu cenových změn těchto instrumentů i bude zavíset jak velký zisk nebo ztrátu obdrží obchodník.

Mezi typy spreadového obchodování je třeba vyčlenit vnitrotržní a mezikomoditní spready. V prvním případě investor otevírá dlouhou a krátkou pozici na instrumenty, založené na stejném aktivu, ale obchodovatelné v různých formách (např. spot a futures) na různých burzách. V druhém případě se provádějí prodejní a kupní transakce, které jsou vzájemně související s aktivy: např., zlato a stříbro.

Při párovému obchodování je ne tolik důležité předvídat směr trhu, ale i určit zakonitosti, se kterými aktiva se k sobě vztahují. Je důležité najít takový pár aktiv mezi cenami kterých byl velký rozdíl, aby bylo snažší kontrolovat poměr zisku a ztráty.

Strategie Swing Tradingu

Strategie Swing Tradingu — otevření pozice na dobu jednoho až několika dní s čekáním získat zisk na základě cyklických výkyvů cen, které se často označují slovem swing.

Pozice pro swing trading má delší životnost než pozice otevřená v rámci vnitrodenního obchodování, ale menší než transakce, prováděnou dle “Koupit a Držet“, (ten může zůstat na trhu i po dobu několika let).

Investoři, kteří se zaměřují na strategii swing tradingu, používají matematickou analýzu k eliminaci vlivu emocí na rozhodnutí. Pri určení místa vstupu na trh a výstupu z něj oni se mohou také kombinovat metody fundamentální a technické analýzy. Tržní trend hraje pro tuto strategii rozhodující roli.

Forex Strategy by Swing Trade (Chart)
Přívrženci technicky swing tradingu zastávají nastavení, které hlasuje: “Trend – Váš kamarád”. Pokud trend je vzestupný, oni kupují nebo, jinými slovy, otevírají dlouhou pozici. Pokud pohyb je sestupný, prodávají nebo otevírají krátkou pozici. V tom případě, pokud není možné určit, jaký trend dominuje na trhu: medvědí nebo býčí, a aktivum se obchoduje v bočním trendu, obchodníci věnují velkou pozornost kanálu ceny. Oni se snaží držet nákupní pozici v případě přiblížení ceny k úrovni podpory, a prodejní pozici, pokud kotace se přibližují k linii rezistence.

Potvrďte teorii v praxi
Demo účet poskytuje vzdělávací materiály a online podporu v 18 jazycích.
Založit Demo účet

Strategie na základě Obchodních Příkazů

h1 image - IFC Markets

Obchodování na základě příkazů pomáhá otevírat a zavírat pozici v nejpříznivějším okamžiku; proto se používají příkazy různých typů: tržní, čekající, limitní, stop a stop loss příkazy a tak zvané příkazy OCO (jeden ruší druhý).

Uvedené na trhu moderní obchodní platformy umožňují nastavit celou řadu příkazů, z nichž každý je nejvhodnější způsob pro konkrétní obchodní strategii. Abyste vytvořili efektivní obchodní systém, je důležité pochopit který z typů příkazů se doporučuje použít v konkrétním případě.

Mezi obchodní příkazy používající forex obchodníky, lze rozlišit následující typy:

 • Tržní příkaz - je to příkaz otevření pozice k nákupu nebo prodeji za existující v daný moment tržní cenou. Rozhraní otevření podobného příkazu obvykle pro snadnost použití obsahuje pouze tlačítka „prodat“ a „koupit“.
 • Čekající příkaz – je to příkaz umožňující otevřít pozici k prodeji nebo nákupu za zadanou dříve cenou. Existuje 6 typů podobných příkazů: buy limit, sell limit, buy stop, sell stop, buy stop limit a sell stop limit.
 • Limitní příkaz – druh čekajícího příkazu. Otevření pozice za určitou dříve cenou. Ten přesně dává příkaz k otevření pozice za určitou dříve cenou. Buy limit dává příkaz koupit za zadanou cenou nebo nížší cenou. Sell limit dává příkaz prodat za zadanou cenou nebo vyšší cenou.
 • Stop příkaz – druh čekajícího příkazu. Spouští se, když cena dosahuje zadané hodnoty (úrovně stopu). Buy stop je umístěn výše trhu, sell stop – níže trhu.
 • Stop loss - příkaz, umožňující omezit možné ztráty a stanoví se za horší cenou, než cena otevření pozice či cena provádění čekajícího příkazu. Pokud pozice je dlouhá, pak stop loss se stanoví níže než cena její otevření. Pokud pozice je krátká, stop loss se stanovi výše.
 • Příkaz OCO (jeden ruší druhý) – kombinace dvou čekajících příkazů. V případě, že jeden se aktivuje, druhý se odstraňuje.

Potvrďte teorii v praxi
Demo účet poskytuje vzdělávací materiály a online podporu v 18 jazycích.
Založit Demo účet

Automatické Obchodní Strategie

h1 image - IFC Markets
Automatické obchodování na forexu – provádění operací pomocí automatického poradce, který je naprogramován v určitých situacích koupit nebo prodat měnové páry. Pomocí systému technické analýzy, podobný poradce reaguje na tržní signály, a úkolem uživatele - naučit ho poznat a interpretovat tyto signály.

Většina moderních platforem, jako jsou NetTradeX a MetaTrader 4, podporují automatické obchodování a umožňují vyvinout vlastního obchodního robota.

Na platformě NetTradeX je podobná funkce implementována pomocí dodatečného terminálu NetTradeX Advisors. Lze vytvořit v něm vlastní poradce v programovacím jazyce NTL+ (NetTradeX Language). V manuálním režimu tento terminal umožňuje take hlavní tržní transakce (otevření, zavření, zavření pozic, nastavení příkazů) a použít nástroje technické analýzy.

MetaTrader 4 dává možnost použít funkci automatického obchodování prostřednictvím vestavěného programovacího jazyka MQL4. Obchodník může vytvořit obchodní roboty (poradce), stejně jako svoje vlastní indikátory technické analýzy. Programování, kompiliace, optimizace a testování poradce probíhají v MT4 Meta-Editor.

Automatické obchodování na forexu je populární hlavně proto, že pomáhá eliminovat emocionální sloužku, vždyt velmi casto psychologie brání obchodníkovi činit informovaná rozhodnutí, což negativně ovlivňuje výsledek.

Close support
Call to Skype Call to messenger Call to telegram Call to WhatsApp Call Back