Kanály Forex | Vzestupný kanál | Sestupný kanál | IFCM Čeština

Kanály (Channel)

Kanál je jedním z klíčových pojmů technické analýzy. Kanálem se nazývá stabilní "chodba" kolísání ceny aktiva mající konstantní šířku.

Build a Kanály in the terminal
Once opened Demo you will be supplied with educational materials and online support in your own language

Formování

Vizuálně kanál se popisuje dvěma paralelními čárami trendu: support - spojující důležitá minima zdola a rezistence - důležitá maxima shora.

  • V případě přednostního růstu cen kanál má kladný sklon.
  • V případě přednostního klesání cen kanál má záporný sklon. .

Interpretace

  • Vzestupný kanál předpokládá, že síly poptávky systematicky převyšují síly nabídky. Nicméně, proniknutí dolní čáry kanálu (je možno určitá odchylka) může být příznakem slabosti vzestupného pohybu a být považováno jako signál na prodej.
  • Sestupný kanál předpokládá, že síly nabídky systematicky převyšují síly poptávky. Nicméně, proniknutí horní čáry kanálu (je možno určitá odchylka)může být příznakem slabosti sestupného poybu a být považováno jako signál na nákup.
  • Od doby proniknutí kanálu se očekává, že cena zůstane v rozmezích "chodby", které jsou supportem a rezistencí.

Jak nastavit Kanály v obchodni platformě

Můžete vytvořit grafický objekt na cenovém grafu se stáhnutím jedné z obchodních platforem nabízených společností IFC Markets.