PCI &JPY_Index | Personální Kompozitní Instrumenty | IFCM Čeština

Měnový index JPY - &JPY_Index

Obchodování na Měnový index JPY

Typ:

PCI

Instrument : &JPY_Index

Try Your Trading

0
LEVERAGE 1:100
Margin 1000
Calculation base
Stav: Zavřeno Obchodování
Změna:
Před. uzavření
Otevírací cena
Dnes, max
Dnes, min

Popis JPY proti Měn

Měnový index je určen k analýze a obchodu s japonským jenem JPI proti ostatnímu segmentu měnového trhu Forex. Jako systémový indikátor na trhu se používá portfolio nejlikvidnějších měn: EUR, USD, GBP, AUD, CHF, CAD.

Výhoda

Výhody měnového indexu &JPY_Index spočívají v tom, že (a) reakce indexu na zásadní události v japonské ekonomice je maximálně zřejmou a stabilní, (b) citlivost indexu na zásadní události ostatních měnových zón je minimální, což umožňuje zjistit nízkovolatilní trendový pohyb indexu, objektivněji charakterizující stav Japonska. Teoretické základy objemů komponentů v indexu naleznete v sekci „Oblast použití“.

Start trading with IFC Markets

Created by professionals for professionals
Use these instruments for analysis and trading
Available exclusively in IFC Markets

Struktura

Parametry

Obchodní hodiny

Oblast použití

Struktura

PCI komponenty a jejich objem
Interaktivní tabulka
&JPY_IndexAktivaObjem / 1 PCIÚrokObjem (USD) / 1 PCIJednotka pro měření
Podkladová část1JPY100097.700985.000850.0000JPY
Kotační část1AUD242.25119.2800192.8000AUD
2CAD247.83819.9100199.1000CAD
3CHF180.28319.9100199.1000CHF
4EUR154.41817.4800174.8000EUR
5GBP131.21019.9100199.1000GBP
6USD35.1003.510035.1000USD

Parametry

Základní obchodní podmínky PCI
Interaktivní tabulka
Objem Vol pro výpočet Swapu a Ceny 1 pipu
1
Velikost 1 pipu
0.00001
Marže v USD pro objem Vol a finanční páku 1:100
9.79 USD
Datum vytvoření
2015-01-28
StandardBeginnerDemo
Fixovaný spread v pipech 333333
Plovoucí spread
v pipech
333333
Distance příkazu v pipech ---
Swap
(Dlouhý/Krátký)
-0.055 / -0.058-0.055 / -0.058-0.055 / -0.058
Dostupné
objemy
>=74.83 0.75 – 107.33 >=0.75
Cena 1 pipu v USA pro objem Vol 000

Obchodní hodiny

Аktivní obchodní hodiny PCI
Den v týdnuServerový časRegionální obchodní hodiny
Pondělí 00:00 — 24:0000:00 — 24:00
Úterý00:00 — 24:0000:00 — 24:00
Středa00:00 — 24:0000:00 — 24:00
Čtvrtek00:00 — 24:0000:00 — 24:00
Pátek00:00 — 22:0000:00 — 22:00

Oblast použití

Jak můžete používat PCI v obchodování?

Dle výzkumů provedených v roce 2013 bankou pro mezinárodní platby měsíční obrat měny centrálních bank umožňuje vydělit 7 měn vůdců, kterých jsme zahrnuli do svého zvážení:

MěnaPodíl v obratu, %
USD43.5%
EUR16.7%
JPY11.5%
GBP5.9%
AUD4.3%
CHF2.6%
CAD2.3%

Tabulka 1. Měsíční obrat měny centrálních bank. Duben 2013.


V pravém sloupci v sestupném pořadí jsou uvedeny podíly odpovídajících měn v hrubém měnovém obratu regulátorů.

Při sestavení indexu považujeme (kotujeme) JPY vůci „portfoliu-etalonu“ skládajícímu se ze zbývajících 6 likvidních měn: USD + GBP + EUR + AUD + CHF + CAD. Optimizace váh se provádí tak, aby etalon měl minimální citlivost na události v Japonsku. Váhy etalonu jsou zvoleny na základě „principu nevměšování“ měnových zón, které vyhovují kotačnímu etalonu.

Objasněme si použití tohoto principu. Na základě dat zprávy ohledně obratu měny v roce 2013, je sestavena tabulka priority likvidních měn kótovaných vůci jenu. Kromě toho, pro chybějící měny použijme malou hodnotu 0.1%:

měnový párPodíl v obratu, %Zbytkový podíl vlivu, %
USD/JPY18.33.9
GBP/JPY0.122.1
AUD/JPY0.821.4
CHF/JPY0.122.1
EUR/JPY2.819.4
CAD/JPY0.122.1

Tabulka 2. Měsíční obrat měnových párů. Duben 2013.


Celkový podíl obratu JPY vůci uvažovaným likvidním instrumentům činí 22.2%. Kromě toho, zbytkový podíl je rozdílem mezi celkovým obratem a podílem měnového páru.

Zbytkový podíl charakterizuje stabilitu měny (JPY) vůci změně ceny kotační čísti. Opravdu, pro zařazení značné volatility do indexu se vyžaduje účast ostatních „partnerů“ měny (JPY vs X) s jejími ideálními váhami v objemu měnových operací. Právě proto hodnoty pravého sloupce Tabulky 2 jsou použity k určení váh měn zařazených do indexu.

Připomeňme si, že struktura indexu může být uvedena takto:

JPY / ( W1*USD + W2*GBP + W3*AUD + W4*CHF + W5*EUR + W6*CAD )

Vyberme si váhy Wi pro etalon úměrně zbytkového podílu vlivu (pravý sloupec Tabulky 2). Takže, zvyšujeme stabilitu etalonu vlci událostem v Japonsku. Pak citlivost indexu se určuje přítomností podkladové části - JPY. Výpočet vede k procentnímu souboru portfolia, uvedeného v tabulce Struktura.

Instrument &JPY _Index má vysokou citlivost na zásadní změny rozvoje Japonska a proto je vhodný pro strategii sledování trendu v době výstupu klíčových zásadních událostí v zemi.

V softwarovém prostředí NetTradeX nákup instrumentu označuje rozdělení kapitálu mezi dlouhou pozicí JPY a krátkou pozicí etalonu.

& JPY_Index lze používat k srovnávací analýze chování tohoto indexu a instrumentu &JPYUSD. Vytvořením grafu v terminále NetTradeX na tyto 2 instrumenty (Obr. 1) lze sledovat roční dynamiku cen za rok 2014. Na tomto grafu lze vidět, že jen od konce léta 2014 vůci dolaru začal klesat rychleji než index.

Obr. 1

Pro dlouhodové obchodování při srovnání dynamiky cen indexu a páru jenu vůci US dolaru (Obr. 2) lze vidět, např., že na začátku 2008 index JPY měl krátkodobý růst, zatím co &JPYUSD vzrostl znatelně méně, to znamená v době krize dynamika (a volatilita) měny Japonska byla mnohem silněji než dynamika této měny vůci US dolaru.

Рис. 2

Tento PCI bude vhodným pro obchodníky, kteří se specializují na funadamentální analýzu, berou v úvahu události právě japonské ekonomiky a chtěji odfiltrovat vliv dalších měnových zón.

Limitní objemy (USD) pro podkladové a kotační části = 1000.00 ; 1000.00 .

Pro obchodování s PCI, jenž nabízejí výhradně v IFC Markets, je třeba si otevřít bezplatný účet a stáhnout platformu NetTradeX

Začněte obchodovat s IFC Markets