fbبازارهای CFD | IFCM ایران
IFC Markets کارگزار CFD آنلاین

بازارهای CFD

قراردادهای CFD (قراردادها براری تفاوت) در اغلب کشورهای توسعه یافتۀ جهان مورد معامله قرار می گیرند. از آنجائیکه می توان معاملات مابه التفاوتی (مارجینی) روی قراردادهای CFD انجام داد به همین دلیل این قراردادها عموماً ابزارهای تجاری ای هستند که توسط شرکت های مالی برای پوشش ریسک دارائی های شان و توسط معامله گران خرد برای گمانه زنی روی جهت قیمت مورد معامله قرار می گیرند.

قراردادهای CFD اولین بار در معاملات بورس لندن در اوایل 1990 مورد استفاده قرار گرفتند و فقط برای شرکت هایی قابل استفاده بودند که قصد داشتند برای معاملۀ سهام اصلی شان پوشش ریسک انجام دهند. قراردادهای CFD در اواخر دهۀ 1990 برای معامله گران خرد ارائه شدند که همزمان با توسعۀ سیستم کامپیوتری معاملات، این قراردادها بسیار فراگیر شدند.

معاملۀ قراردادهای CFD به لطف هزینه های پایین، پوزیشن های معاملاتی اهرم گذاری شده و مزایای ناشی از صرفه جویی در زمان، در طی دهۀ اخیر دائماً گسترش بیشتری پیدا کردند. بازار CFD امروزه در مقایسه با روزهای نخستین معاملۀ قراردادهای CFD گسترش بسیاری پیدا کرده است و تنوع بسیار زیادی از ابزارهای مالی اصلی از سهام، شاخص های سهام و ارز گرفته تا کالاها، اوراق قرضه و اوراق بهادار مشتقه را دربر می گیرد.

شرکت IFC Markets میزان قابل توجهی از ابزارهای CFD در بازارهای مختلف را ارائه می دهد
معامله گران می توانند از میان تمام این بازارها یا بطور خاص در یک بازار، قراردادهای مختلف CFD را انتخاب کنند


شاخص بازار سهام (Stock Market Index) یا همان شاخص (Index) رقمی است که یک بخش معین در بازار سهام را می سنجد.
ما، در IFC Markets، یک فهرست وسیعی از قراردادهای CFD روی شاخص های مهم جهان نظیر S&P 500، DAX 30، FTSE 100، Nikkei 225را ارائه می دهیم.
معاملۀ CFD روی شاخص (Index) نزد IFC Markets بدون کارمزد است.

سهام، نوعی از اوراق بهادار است که سهم نسبی مالکیت یک شرکت را نشان می دهد.
شرکت IFC Markets گسترۀ وسیعی از قراردادهای CFD روی سهام شرکت های پیشرو جهان نظیر Apple, Coca Cola, Google, Facebook و غیره را فراهم کرده است.
شما می توانید با یکی از کمترین و ثابت ترین اسپردها در بازار به معاملۀ سهام بپردازید.

شرکت IFC Markets در میان بازارهای بین المللی مختلف، برای مشتریان اش تنوعی از فرصت های معاملاتی جهانی را فراهم می کند
اکنون معامله در بازار کالا نیز ممکن شده است.
شرکت IFC Markets قراردادهای CFD روی نفت (Oil) ، قهوه (Coffee) ، جو دوسر (Oats) و غیره را ارائه می دهد.

تعداد نامحدودی ابزار تجاری ایجاد کنید

ابتکاری نوآورانه از