تبدیل دلار سنگاپور به دلار استرالیا | 1 دلار سنگاپور به دلار استرالیا | قیمت دلار سنگاپور | نرخ دلار سنگاپور به دلار استرالیا | IFCM ایران
IFC Markets کارگزار CFD آنلاین

مبدل ارز: 1 دلار سنگاپور به دلار استرالیا

نرخ دلار سنگاپور به دلار استرالیا

CUR
SGD
AUD
--SGD = - AUD
1 SGD = ------ AUD
1 AUD = ------ SGD

نرخ های FX زمان واقعی (زنده) - بطور مداوم مستقیماً از بازار بین بانکی به روز رسانی می شوند

از تبدیل ارز
پول به دست آورید!

آکادمی معاملۀ IFCM

همین امروز ملحق شوید و مهارت های تان در بازار فارکس را تقویت کنید

یک گواهینامه دریافت کنید!

شروع کنید

جفت رمزارزهای برتر

Swipe table
Close support
Call to instagram Call to Telegram Call to WhatsApp Call Back