تبدیل دلار سنگاپور به یوان | 1 دلار سنگاپور به یوان | قیمت دلار سنگاپور | نرخ دلار سنگاپور به یوان | IFCM ایران
IFC Markets کارگزار CFD آنلاین

مبدل ارز: 1 دلار سنگاپور به یوان

نرخ دلار سنگاپور به یوان

CUR
SGD
CNH
--SGD = - CNH
1 SGD = ------ CNH
1 CNH = ------ SGD

نرخ های FX زمان واقعی (زنده) - بطور مداوم مستقیماً از بازار بین بانکی به روز رسانی می شوند

جفت رمزارزهای برتر

Swipe table
Close support
Call to instagram Call to Telegram Call to WhatsApp Call Back