تبدیل دلار سنگاپور به یوان | 1 دلار سنگاپور به یوان | قیمت دلار سنگاپور | نرخ دلار سنگاپور به یوان | IFCM ایران
IFC Markets کارگزار CFD آنلاین

مبدل ارز: 1 دلار سنگاپور به یوان

نرخ دلار سنگاپور به یوان

CUR
SGD
CNH
--SGD = - CNH
1 SGD = ------ CNH
1 CNH = ------ SGD

نرخ های FX زمان واقعی (زنده) - بطور مداوم مستقیماً از بازار بین بانکی به روز رسانی می شوند

از تبدیل ارز
پول به دست آورید!

آکادمی معاملۀ IFCM

همین امروز ملحق شوید و مهارت های تان در بازار فارکس را تقویت کنید

یک گواهینامه دریافت کنید!

شروع کنید

جفت رمزارزهای برتر

Swipe table
Close support
Call to instagram Call to Telegram Call to WhatsApp Call Back