تبدیل دلار سنگاپور به فرانک | 1 دلار سنگاپور به فرانک | قیمت دلار سنگاپور | نرخ دلار سنگاپور به فرانک | IFCM ایران
IFC Markets کارگزار CFD آنلاین

مبدل ارز: 1 دلار سنگاپور به فرانک

نرخ دلار سنگاپور به فرانک

CUR
SGD
CHF
--SGD = - CHF
1 SGD = ------ CHF
1 CHF = ------ SGD

نرخ های FX زمان واقعی (زنده) - بطور مداوم مستقیماً از بازار بین بانکی به روز رسانی می شوند

از تبدیل ارز
پول به دست آورید!

آکادمی معاملۀ IFCM

همین امروز ملحق شوید و مهارت های تان در بازار فارکس را تقویت کنید

یک گواهینامه دریافت کنید!

شروع کنید

جفت رمزارزهای برتر

Swipe table
Close support
Call to instagram Call to Telegram Call to WhatsApp Call Back