PCI &CAD_Index | Personální Kompozitní Instrumenty | IFCM Čeština

Měnový index CAD - &CAD_Index

Obchodování na Měnový index CAD

Typ:

PCI

Instrument : &CAD_Index

Try Your Trading

0
LEVERAGE 1:100
Margin 1000
Calculation base
Stav: Zavřeno Obchodování
Změna:
Před. uzavření
Otevírací cena
Dnes, max
Dnes, min

Popis CAD proti Měn

Měnový index je určen k analýze a obchodu s kanadským dolarem CAD proti segmentu měnového trhu Forex. Jako systémový indikátor na trhu se používá portfolio nejlikvidnějších měn: EUR, USD, GBP, AUD, CHF, JPY.

Výhoda

Výhody měnového indexu &CAD_Index spočívají v tom, že (a) reakce indexu na zásadní události v kanadské ekonomice je maximálně zřejmou a stabilní, (b) citliovost indexu na zásadní události ostatních měnových zón je minimální, což umožňuje zjistit nízkovolatilní trendový pohyb indexu, objektivněji charakterizující stav Kanady. Teoretické základy objemů komponentů v indexu naleznete v sekci "Oblast použití".

Start trading with IFC Markets

Created by professionals for professionals
Use these instruments for analysis and trading
Available exclusively in IFC Markets

Struktura

Parametry

Obchodní hodiny

Oblast použití

Struktura

PCI komponenty a jejich objem
Interaktivní tabulka
&CAD_IndexAktivaObjem / 1 PCIÚrokObjem (USD) / 1 PCIJednotka pro měření
Podkladová část1CAD1005.912080.000800.0000CAD
Kotační část1AUD251.21419.5500195.5000AUD
2CHF179.69419.5500195.5000CHF
3EUR164.35418.6400186.4000EUR
4GBP129.53519.5500195.5000GBP
5JPY23031.92419.5300195.3000JPY
6USD31.8003.180031.8000USD

Parametry

Základní obchodní podmínky PCI
Interaktivní tabulka
Objem Vol pro výpočet Swapu a Ceny 1 pipu
1
Velikost 1 pipu
0.00001
Marže v USD pro objem Vol a finanční páku 1:100
8.13 USD
Datum vytvoření
2015-01-29
StandardBeginnerDemo
Fixovaný spread v pipech 373737
Plovoucí spread
v pipech
373737
Distance příkazu v pipech ---
Swap
(Dlouhý/Krátký)
-0.218 / -0.343-0.218 / -0.343-0.218 / -0.343
Dostupné
objemy
>=100.13 1.00 – 134.77 >=1.00
Cena 1 pipu v USA pro objem Vol 000

Obchodní hodiny

Аktivní obchodní hodiny PCI
Den v týdnuServerový časRegionální obchodní hodiny
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Oblast použití

Jak můžete používat PCI v obchodování?

Dle výzkumů provedených v roce 2013 bankou pro mezinárodní platby, měsíční obrat měny centrálních bank umožňuje vydělit 7 měn vůdců, kterých jsme zahrnuli do svého zvážení:

MěnaPodíl v obratu, %
USD43.5%
EUR16.7%
JPY11.5%
GBP5.9%
AUD4.3%
CHF2.6%
CAD2.3%

Tabulka 1. Měsíční obrat měny centrálních bank. Duben 2013.


V pravém sloupci v sestupném pořadí jsou uvedeny podíly odpovídajících měn v hrubém měnovém obratu regulátorů.

Při sestavení indexu považujeme (kotujeme) CAD vůci „portfoliu-etalonu“ skládajícímu se ze zbývajících 6 likvidních měn: USD + GBP + EUR + AUD + CHF + JPY. Optimizace váh se provádí tak, aby etalon měl minimální citlivost na události v Kanadě. Váhy etalonu jsou zvoleny na základě „principu nevměšování“ měnových zón, které vyhovují kotačnímu etalonu.

Objasněme si použití tohoto principu. Na základě dat zprávy ohledně obratu měny v roce 2013, je sestavena tabulka priority likvidních měn kótovaných vůci kanadskému dolaru. Kromě toho, pro chybějící měny použijme malou hodnotu 0.1%:

Měnový párPodíl v obratu, %Zbytkový podíl obratu, %
USD/CAD3.70.7
GBP/CAD0.14.3
AUD/CAD0.14.3
CAD/CHF0.14.3
EUR/CAD0.34.1
CAD/JPY0.14.3

Tabulka 2. Měsíční obrat měnových párů. Duben 2013.


Celkový podíl obratu CAD vůci uvažovaným likvidním instrumentům činí 4.4%. Kromě toho, zbytkový podíl je rozdílem mezi celkovým obratem a podílem měnového páru.

Zbytkový podíl charakterizuje stabilitu měny (CAD) vůci změně ceny kotační čísti. Opravdu, pro zařazení značné volatility do indexu se vyžaduje účast ostatních „partnerů“ měny (CAD vs X) s jejími ideálními váhami v objemu měnových operací. Právě proto hodnoty pravého sloupce Tabulky 2 jsou použity k určení váh měn zařazených do indexu.

Připomeňme si, že struktura indexu může být uvedena takto:

CAD / ( W1*USD + W2*GBP + W3*AUD + W4*CHF + W5*EUR + W6*JPY )

Vyberme si váhy Wi pro etalon úměrně zbytkového podílu vlivu (pravý sloupec Tabulky 2). Takže, zvyšujeme stabilitu etalonu vůci událostem v Kanadě. Pak citlivost indexu se určuje přítomností podkladové části - CAD. Výpočet vede k procentnímu souboru portfolia, uvedeného v tabulce Struktura.

Instrument &CAD_Index má vysokou citlivost na zásadní změny rozvoje Kanady a proto je vhodný pro strategii sledování trendu v době výstupu klíčových zásadních událostí v zemi.

V softwarovém prostředí NetTradeX nákup instrumentu označuje rozdělení kapitálu mezi dlouhou pozicí CAD a krátkou pozicí etalonu.

& CAD_Index lze používat k srovnávací analýze chování tohoto indexu a instrumentu &CADUSD. Vytvořením grafu v terminále NetTradeX na tyto 2 instrumenty (Obr. 1) lze sledovat roční dynamiku cen za rok 2014. Na tomto grafu lze vidět, že kanadský dolar od konce léta 2014 vůci dolaru začal klesat rychleji než index.

Рис. 1

Pro dlouhodové obchodování při srovnání dynamiky cen indexu a páru kanadského dolaru vůci US dolaru (Obr. 2) lze vidět, např., že na začátku 2008 index CAD měl krátkodobý růst, zatím co &CADUSD vzrostl znatelně méně, to znamená v době krize dynamika (a volatilita) měny Kanady byla mnohem silněji než dynamika této měny vůci US dolaru..

Obr. 2

Tento PCI bude vhodným pro obchodníky, kteří se specializují na funadamentální analýzu, berou v úvahu události právě japonské ekonomiky a chtěji odfiltrovat vliv dalších měnových zón.

Limitní objemy (USD) pro podkladové a kotační části = 1000.00 ; 1000.00 .

Pro obchodování s PCI, jenž nabízejí výhradně v IFC Markets, je třeba si otevřít bezplatný účet a stáhnout platformu NetTradeX

Začněte obchodovat s IFC Markets