fbتبدیل کرون نروژ به دلار کانادا | 1 کرون نروژ به دلار کانادا | قیمت کرون نروژ | نرخ کرون نروژ به دلار کانادا | IFCM ایران
IFC Markets کارگزار CFD آنلاین

مبدل ارز: 1 کرون نروژ به دلار کانادا

نرخ کرون نروژ به دلار کانادا

CUR
NOK
CAD
--NOK = -CAD
1NOK = ------CAD
1CAD = ------NOK

نرخ های FX زمان واقعی (زنده) - بطور مداوم مستقیماً از بازار بین بانکی به روز رسانی می شوند

جفت رمزارزهای برتر

Swipe table