fbتبدیل کرون نروژ به دلار سنگاپور | 1 کرون نروژ به دلار سنگاپور | قیمت کرون نروژ | نرخ کرون نروژ به دلار سنگاپور | IFCM ایران
IFC Markets کارگزار CFD آنلاین

مبدل ارز: 1 کرون نروژ به دلار سنگاپور

نرخ کرون نروژ به دلار سنگاپور

CUR
NOK
SGD
--NOK = -SGD
1NOK = ------SGD
1SGD = ------NOK

نرخ های FX زمان واقعی (زنده) - بطور مداوم مستقیماً از بازار بین بانکی به روز رسانی می شوند

جفت رمزارزهای برتر

Swipe table