fbتبدیل کرون نروژ به دلار هنگ کنگ | 1 کرون نروژ به دلار هنگ کنگ | قیمت کرون نروژ | نرخ کرون نروژ به دلار هنگ کنگ | IFCM ایران
IFC Markets کارگزار CFD آنلاین

مبدل ارز: 1 کرون نروژ به دلار هنگ کنگ

نرخ کرون نروژ به دلار هنگ کنگ

CUR
NOK
HKD
--NOK = -HKD
1NOK = ------HKD
1HKD = ------NOK

نرخ های FX زمان واقعی (زنده) - بطور مداوم مستقیماً از بازار بین بانکی به روز رسانی می شوند

جفت رمزارزهای برتر

Swipe table