fbتبدیل کرون نروژ به کرون سوئد | 1 کرون نروژ به کرون سوئد | قیمت کرون نروژ | نرخ کرون نروژ به کرون سوئد | IFCM ایران
IFC Markets کارگزار CFD آنلاین

مبدل ارز: 1 کرون نروژ به کرون سوئد

نرخ کرون نروژ به کرون سوئد

CUR
NOK
SEK
--NOK = - SEK
1 NOK = ------ SEK
1 SEK = ------ NOK

نرخ های FX زمان واقعی (زنده) - بطور مداوم مستقیماً از بازار بین بانکی به روز رسانی می شوند

جفت رمزارزهای برتر

Swipe table