fbتبدیل کرون نروژ به یورو | 1 کرون نروژ به یورو | قیمت کرون نروژ | نرخ کرون نروژ به یورو | IFCM ایران
IFC Markets کارگزار CFD آنلاین

مبدل ارز: 1 کرون نروژ به یورو

نرخ کرون نروژ به یورو

CUR
NOK
EUR
--NOK = - EUR
1 NOK = ------ EUR
1 EUR = ------ NOK

نرخ های FX زمان واقعی (زنده) - بطور مداوم مستقیماً از بازار بین بانکی به روز رسانی می شوند

جفت رمزارزهای برتر

Swipe table