fbتبدیل کرون نروژ به کرون دانمارک | 1 کرون نروژ به کرون دانمارک | قیمت کرون نروژ | نرخ کرون نروژ به کرون دانمارک | IFCM ایران
IFC Markets کارگزار CFD آنلاین

مبدل ارز: 1 کرون نروژ به کرون دانمارک

نرخ کرون نروژ به کرون دانمارک

CUR
NOK
DKK
--NOK = -DKK
1NOK = ------DKK
1DKK = ------NOK

نرخ های FX زمان واقعی (زنده) - بطور مداوم مستقیماً از بازار بین بانکی به روز رسانی می شوند

جفت رمزارزهای برتر

Swipe table