fbتبدیل کرون نروژ به فرانک | 1 کرون نروژ به فرانک | قیمت کرون نروژ | نرخ کرون نروژ به فرانک | IFCM ایران
IFC Markets کارگزار CFD آنلاین

مبدل ارز: 1 کرون نروژ به فرانک

نرخ کرون نروژ به فرانک

CUR
NOK
CHF
--NOK = -CHF
1NOK = ------CHF
1CHF = ------NOK

نرخ های FX زمان واقعی (زنده) - بطور مداوم مستقیماً از بازار بین بانکی به روز رسانی می شوند

جفت رمزارزهای برتر

Swipe table