fbتبدیل کرون نروژ به زلوتی لهستان | 1 کرون نروژ به زلوتی لهستان | قیمت کرون نروژ | نرخ کرون نروژ به زلوتی لهستان | IFCM ایران
IFC Markets کارگزار CFD آنلاین

مبدل ارز: 1 کرون نروژ به زلوتی لهستان

نرخ کرون نروژ به زلوتی لهستان

CUR
NOK
PLN
--NOK = -PLN
1NOK = ------PLN
1PLN = ------NOK

نرخ های FX زمان واقعی (زنده) - بطور مداوم مستقیماً از بازار بین بانکی به روز رسانی می شوند

جفت رمزارزهای برتر

Swipe table