fbتبدیل کرون نروژ به کرون دانمارک | 50 کرون نروژ به کرون دانمارک | قیمت کرون نروژ | نرخ کرون نروژ به کرون دانمارک | IFCM ایران
IFC Markets کارگزار CFD آنلاین

مبدل ارز: 50 کرون نروژ به کرون دانمارک

نرخ کرون نروژ به کرون دانمارک

CUR
NOK
DKK
--NOK = - DKK
1 NOK = ------ DKK
1 DKK = ------ NOK

نرخ های FX زمان واقعی (زنده) - بطور مداوم مستقیماً از بازار بین بانکی به روز رسانی می شوند

جفت رمزارزهای برتر

Swipe table