fbTỷ giá Krone Na Uy hôm nay | Tỷ giá 1 NOK HKD | Chuyển đổi tiền tệ | Chuyển đổi ngoại tệ | IFCM Việt Nam
IFC Markets Online CFD Broker

Chuyển đổi tiền tệ 1 NOK HKD

Tỷ Giá Krone Na Uy Đô la Hồng Công

CUR
NOK
HKD
--NOK = -HKD
1NOK = ------HKD
1HKD = ------NOK

Giá FX thực (live) - giá nâng cấp thường xuyên từ thị trường ngân hàng liên ngành

Cặp crypto đỉnh nhất

Swipe table