fbتبدیل کرون نروژ به پزو فیلیپین | 100 کرون نروژ به پزو فیلیپین | قیمت کرون نروژ | نرخ کرون نروژ به پزو فیلیپین | IFCM ایران
IFC Markets کارگزار CFD آنلاین

مبدل ارز: 100 کرون نروژ به پزو فیلیپین

نرخ کرون نروژ به پزو فیلیپین

CUR
NOK
PHP
--NOK = - PHP
1 NOK = ------ PHP
1 PHP = ------ NOK

نرخ های FX زمان واقعی (زنده) - بطور مداوم مستقیماً از بازار بین بانکی به روز رسانی می شوند

جفت رمزارزهای برتر

Swipe table