fbTỷ giá Krone Na Uy hôm nay | Tỷ giá 100 NOK PHP | Chuyển đổi tiền tệ | Chuyển đổi ngoại tệ | IFCM Việt Nam
IFC Markets Online CFD Broker

Chuyển đổi tiền tệ 100 NOK PHP

Tỷ Giá Krone Na Uy Peso Philippin

CUR
NOK
PHP
--NOK = -PHP
1NOK = ------PHP
1PHP = ------NOK

Giá FX thực (live) - giá nâng cấp thường xuyên từ thị trường ngân hàng liên ngành

Cặp crypto đỉnh nhất

Swipe table