fbافتتاح یک حساب | IFCM ایران
IFC Markets کارگزار CFD آنلاین

افتتاح یک حساب

افتتاح یک حساب مجازی

بوسیلۀ گزینۀ "Register" (ثبت نام) در فهرست شروع یک پنجره باز می شود که در آنجا باید برای ثبت پارامترها گزینۀ "Demo account" (حساب مجازی) را انتخاب کنید.

پس از تکمیل همۀ اطلاعات روی "OK" را لمس کرده و سپس حساب مجازی باز خواهد شد.

افتتاح یک حساب واقعی

حساب واقعی را فقط از طریق کابینۀ شخصی تان می توانید افتتاح کنید. به همین دلیل است که اگر از فهرست، گزینۀ "Real account" (حساب واقعی) را انتخاب کنید، پنجرۀ زیر باز خواهد شد:

افزودن حساب موجود

برای افزودن یک حساب (Login) موجود به ترمینال باید گزینۀ "Add login" (افزودن شناسۀ ورود) را انتخاب کنید. سپس باید شناسۀ ورود و رمز ورود را درج کرده و روی "OK" را لمس کنید.