fbانتخاب وضعیت | معامله در NetTradeX Mobile | IFCM ایران
IFC Markets کارگزار CFD آنلاین

انتخاب وضعیت: بالانس و قفل

(“Lock”). در هنگام باز کردن پوزیشن باید حالت فعال شدن پوزیشن را تعین کرد. ترمینال تجاری دو حالت دارد - بالانسی و لاک (“Lock”)

1. حالت بالانسی.

مثال: فرضا پوزیشن EURUSD برای خرید با حجم 000 45 قبلا باز شده است و معامله برای فروش EURUSD با حجم 000 60 در حال انجام است – در نتیجه این یک پوزیشن برای فروش باحجم 000 15 یورو با قیمت باز, گرفته ای از قیمت معامله برای فروش(نتیجه بسته شدن باالفعل خرید با حجم 000 45 به بالانس حساب می رود). رژیم بالانسی از بخش های "Make deal" و "Set order" با بر داشت علامت در بخش "Lock"

2. حالت لاک “Lock”.

در حالت "Lock" هر پوزیشن جدید بدون توجه به پوزیشن های قدیم(باز شده) باز می شود.این رژیم در بخش های "Make deal" و "Set order" با گذاشتن علامت در بخش "Lock" بر قرار می شود.