fbباز کردن یک نمودار | IFCM ایران
IFC Markets کارگزار CFD آنلاین

باز کردن یک نمودار

شما می توانید نمودار هر ابزاری را به دو روش باز کنید:

 • از طریق گزینۀ "نمودار" در نوار فهرست
 • انتخاب ابزار مورد نظر از جدول "نرخ ها"، از طریق گزینۀ "نمودار" از فهرست جداگانه.
 • در محوطۀ نمودار می توانید با انگشت نمودار را به راست یا چپ حرکت دهید. اگر انگشت را روی مقیاس زمان حرکت دهید، بسته به جهت حرکت، نمودار باریک تر یا پهن تر خواهد شد. حرکت انگشت روی مقیاس قیمت نمودار را بطور افقی باریک تر یا پهن تر خواهد کرد.

  نوار پایین صفحه نمایش (taskbar) شامل 4 دکمه می شوند (که از چپ به راست فهرست شده اند):

  • معامله در ابزار نمودار
  • ثبت یک دستور در ابزار نمودار
  • ثبت اندیکاتورها و ویرایش فهرست اندیکاتورها در نمودار
  • ثبت یک شی گرافیکی و ویرایش فهرست اشیا در نمودار

  اگر سه نقطۀ عمودی که در گوشۀ بالای سمت راست قرار دارند را لمس کنید، فهرست جداگانه حاوی 11 گزینه باز خواهد شد: