پنجره های اطلاعاتی و تنظیمالت | IFCM ایران
IFC Markets کارگزار CFD آنلاین

پنجره های اطلاعاتی و تنظیمالت

معاملات باز و دستورهای معاملاتی در پنجره های اطلاعاتی "معاملات" و "جمع معاملات"و "دستورها" نشان داده می شوند. از طریق گزینۀ "Tools" (ابزارها) می توانید به قابلیت های "Account history…" (تاریخچه حساب) و "Order history…." (تاریخچه دستور) دسترسی داشته باشید. درخواست های تان برای برداشت وجه در پنجرۀ "برداشت وجه" نمایش داده می شوند. این پنجره ها از طریق فهرست افقی موجود در پایین صفحۀ نمایش قابل دسترسی هستند. هرگاه یک نمودار ایجاد شود، گزینۀ "Chart" (نمودار) نیز در این فهرست ظاهر می شود. از طریق «Setting» (تنظیمات) در بخش "Tools" (ابزارها) می توان تنظیمات ترمینال را تغییر داد. از طریق دکمۀ "Chart" (نمودار) در پایین صفحۀ نمایش می توان یک نمودار را باز کرد.

تنظیمات و پنجره ها


بازگشت به ابتدای صفحه

برای شروع معامله
آماده ای؟

مشتریان حقوقیاینجاکلیک کنید
شخصی
فقط حروف لاتین
منوی نویگیشن
Close support
Call to instagram Call to Telegram Call to WhatsApp Call Back