fbانتخاب یک زبان / فارکس اندروید | IFCM ایران
IFC Markets کارگزار CFD آنلاین

انتخاب یک زبان

شما از طریق گزینۀ "زبان" در فهرست اصلی می توانید یکی از 10 زبان موجود برای ترمینال معاملاتی را انتخاب نمایید:


در صورت بسته و باز شدن ترمینال به منظور تغییر زبان، این پنجره بطور جداگانه باز می شود. پنجره ای که در هنگام بسته شدن ترمینال باز شده بود.