fbاشیای گرافیکی | IFCM ایران
IFC Markets کارگزار CFD آنلاین

اشیای گرافیکی

بوسیلۀ دکمۀ "اشیای گرافیکی" زیر نمودار (چهارمین از سمت چپ) می توانید برای انجام تحلیل تکنیکی اشیای گرافیکی درج کرده و آنها را ویرایش کنید:

شما با انتخاب شی گرافیکی (به عنوان مثال: "Trendline (ray)") می توانید آن را در حالت "انتخاب شده" در نمودار حرکت دهید:

با لمس دکمۀ "عدم انتخاب" در بالای مقیاس قیمت می توانید شی مورد نظرتان را از حالت انتخاب شده خارج کنید.

با کلیک روی شی در نمودار پنجره ای باز می شود که امکان ویرایش شی و همچنین همۀ اشیاء را فراهم می کنید:

در پنجره های زیر از دو بخش و با انتخاب گزینۀ "Properties" (مشخصات) می توانید مشخصات شی (شامل محل دقیق اش) را ویرایش کنید:

با کلیک روی "OK" شی گرافیکی در نمودار فعال ثبت می شود.