fbنحوۀ افزودن و ویرایش ابزارها | Forex iOS | IFCM ایران
IFC Markets کارگزار CFD آنلاین

نحوۀ افزودن و ویرایش ابزارها

شما در پنجرۀ "Quotations" (نرخ ها) فقط می توانید نرخ های ابزارهای استفاده شده را مشاهده کنید. با ورود به بخش "Edit" که در بالای سمت راست پنجره واقع شده است می توانید ابزارهای استفاده شده را ویرایش کنید. پنجرۀ شامل فهرست ابزارهای استفاده شده تحت بخش "Current" (کنونی) باز خواهد شد:

شما آن ابزارهایی را می توانید حذف کنید که در آنها هیچ معامله یا دستوری نداشته باشید. برای حذف یک ابزار کافی است روی دکمۀ قرمز که سمت چپ قرار دارد و سپس روی دکمۀ "Delete" (حذف) را لمس کنید.

از فهرست ابزارهای موجود در بخش "More" (بیشتر)، می توانید ابزارهای جدیدی به فهرست اضافه کنید. فهرست حاوی همۀ گروه های ابزارها باز خواهد شد:

در اینجا به ذکر مثالی از گروه "Stocks" (سهام) می پردازیم. پنجرۀ شامل فهرست بورس ها باز خواهد شد:

در اینجا به عنوان مثال، Tokyo Stock Exchange (بورس سهام توکیو) را انتخاب می کنیم. سپس فهرست سهام موجود در این بورس باز خواهد شد:

اگر ابزار همینک در فهرست ابزارهای کنونی موجود باشد، در این بخش بازتاب داده نخواهد شد.

برای افزودن یک ابزار به فهرست ابزارهای استفاده شده کافی است روی ابزار مورد نظرتان را لمس کنید تا از فهرست پاک شود و متعاقباً به فهرست ابزارهای استفاده شده اضافه گردد. اگر روی "Done" را لمس کنید، به پنجرۀ "Quotations" (نرخ ها) باز خواهید گشت.