fbثبت یک دستور متصل | پلتفرم معاملاتی NetTradeX | IFCM ایران
IFC Markets کارگزار CFD آنلاین

ثبت یک دستور متصل (Linked Orders)

دستورهایی که به دستورهای در حال انتظار یا معاملات باز متصل هستند را دستورهای متصل (Linked) می نامند. این دستور به دو گونه تقسیم بندی می شوند. "توقف ضرر" (Stop Loss) و "کسب سود" (Take Profit) و می توان آنها را به یکی از روش های زیر تنظیم کرد:

  • در هنگام باز کردن یک پوزیشن معاملاتی در پنجرۀ دیالوگ "انجام معامله" (Make deal).
  • در هنگام تنظیم یک دستور در حال انتظار (Pending) در پنجرۀ دیالوگ "سفارشات" (Orders).
  • برای معامله ای که همینک باز است از طریق راست کلیک کردن روی ردیف مربوط به معامله در پنجرۀ "معاملات باز" (Open positions) و انتخاب "سفارشات معامله" (Position orders) از فهرست زمینۀ باز شده.
  • برای دستوری که همینک ثبت شده است از طریق راست کلیک کردن روی ردیف آن دستور در پنجرۀ "سفارشات" (Orders) و انتخاب "ویرایش" (Modify) از فهرست زمینۀ باز شده.

همینک به بررسی وضعیتی می پردازیم که در آن یک معامله از قبل باز شده است و وجود دارد. روی ردیف مربوط به معامله در پنجرۀ "معاملات باز" (Open positions) راست کلیک کنید و "سفارشات معامله""Position orders"را انتخاب نمایید.در پنجرۀ "سفارشات معامله" (Order positions) که باز شده است می توانید سطوح "توقف ضرر" (Stop loss) و "کسب سود" (Take profit) را علامت زده و تنظیم و ثبت نمایید. می توانید همزمان این هر دو دستور متصل را ثبت کنید.سطح "کسب سود" برای یک معاملۀ خرید باید بالاتر از نرخ جاری بازار و برای یک معاملۀ فروش باید پایین تر از نرخ جاری بازار باشد. سطح "توقف ضرر" برای یک معاملۀ خرید باید پایین تر از نرخ جاری بازار و برای یک معاملۀ فروش باید بالاتر از نرخ جاری بازار باشد.

برای ویرایش دستورهای متصل ثبت شده برای معامله ای که هنوز باز است می توانید اعمال توضیح داده شده در بالا را دوباره انجام دهید. یعنی اینکه با باز کردن "سفارشات معامله" (Position orders) پس از ورود به پنجرۀ "معاملات باز" (Open positions)، سطوح دستورهای متصل را ویرایش نمایید.

بازگشت به ابتدای صفحه