Nastavení grafu

Vyvolat graf jakéhokoli instrumentu můžete dvěma způsoby:

 • přes funkci "Chart" z hlavního menu
 • přes funkci "Chart" z kontextového menu zvolením požadovaného instumentu z tabulky "Quotes"
 • Můžete pohybovat graf doprava, doleva prstem v oblasti zobrazení grafu. Pokud budete držet prst na časovém měřítku, pak graf bude úžší nebo širší v závislosti na směru pohybu. Pohyb prstem na cenovém rozsahu stlačuje nebo rozpíná graf svisle.

  Pod grafem je umístěn panel s čtyřmi tlačítky:

  • Transakce podle instrumentu grafu
  • Nastavení příkazu na instrumentu grafu
  • Zadání indikátoru a úprava seznamu již na grafu zobrazených indikátorů
  • Zadání grafického objektu a úprava seznamu objektů na grafu

  Klikneme-li na tlačítko s třemi tečkami pod grafem zprava, pak ve spodní části okna se otevře kontextové menu grafu s 11ti funkcemi a intuitivně zřejmými smysly: