Používané instrumenty

V okně "Kotace" /"Quotations" se nezobrazují kotace všech instrumentů, a jenom podmnožina používaných instrumentů. Tato podmnožina lze změnit kliknutím v tomto okně funkci "Změnit" /"Edit" (vpravo nahoře) – zobrazí se okno se seznamem těchto insturmentů (záložka „Používané instrumenty" /"Current"):

V tomto seznamu lze odstranit instrument ke kterému není otevřená pozice nebo nastavený příkaz. Pro odstranění instrumentu je třeba klepnout na příslušný řádek šipky zleva a pak na tlačítko "Odstranění" /"Delete".

Lze k tomuto seznamu z báze instrumentů přidat nové instrumenty kliknutím na záložku "Přidat" /"More" – zobrazí se okno se seznamem z šesti skupin instrumentů:

Vyberme si například skupinu "Stocks" – zobrazí se okno se seznamem burz s jejíž akciemi nabízí společnost obchodovat:

Vyberme si napřiklad tokijskou akciovou burzu – zobrazí se okno se seznamem akcií této burzy:

Je-li již instrument v používaných, pak tento instrument není v zobrazovaném seznamu celkové báze instrumentů.

Pro převod určitého instrumentu (аkcie v tomto příkladu) do seznamu používaných je třeba klepnout na řádek s tímto instrumentem – pak tento instrument zmizí ze zobrazeného seznamu a přejde do seznamu používaných. Pomocí tlačítka "Hotovo" /"Done" se provádí návrat do okna "Kotace"/"Quotations".